Skupina ČSOB ve spolupráci s Českou poštou vyhlašuje soutěž o vytvoření uměleckého díla z plastových karet, resp. z jejich drti. (Foto: ČSOB)

Skupina ČSOB ve spolupráci s Českou poštou vyhlašuje soutěž o vytvoření uměleckého díla z plastových karet, resp. z jejich drti. Do soutěže se mohou přihlásit studentky a studenti vysokých a vyšších uměleckých škol, kterým banka prostřednictvím společnosti Idemia nabídne drť z karet, znehodnocené nevydané platební karty a jiné nepoužívané plastové kartičky pro jejich tvorbu. Nejlepší díla, která vybere odborná porota, ale i veřejnost, chce banka ocenit a dát jim také prostor, aby je viděli lidé po celé republice.

„Tato soutěž jde plně ruku v ruce s naším postojem k udržitelnosti a k maximální snaze snižování nejenom naší bankovní uhlíkové stopy,“ řekl Jan Sadil, člen představenstva ČSOB zodpovědný za retail.

„Plastové platební karty jsou totiž nejenom typickým bankovním produktem, ale zároveň i odpadem a zatěžují tak životní prostředí jako cokoliv dalšího. Každý má doma několik různých věrnostních či klubových kartiček, které už nepoužívá. Řadu z nich ani fyzicky nepotřebuje, může si je nahrát do různých aplikací (např. DoKapsy) a kartám tak dát novou podobu, neboť se stanou součástí netradičního uměleckého díla,“ doplnil Jan Sadil.

K této iniciativě se přidala také společnost IDEMIA, která je zároveň pro ČSOB výrobcem ekologických karet z recyklovaného PVC. IDEMIA je v oblasti karet driverem v ekologickém přístupu a nabízí end-to-end řešení s názvem GREENPAY, kdy v každém z kroků výroby karty včetně jejího zabalení do recyklovaného papíru nebo převozu k zákazníkovi, snižuje uhlíkovou stopu na minimum.

Zároveň vyrobením samotného těla karty z recyklovaného PVC zpracovává plastový odpad, který se na zemi nachází z jiných druhů výrob a každou kartou kterou takto vyrobí, sníží odpad na zemi o 3,18 gramů.

Harmonogram soutěže:

 • Červen – vyhlášení výzvy pro zaměstnance i širokou veřejnost, aby donesli na pobočky ČSOB nebo vybrané pobočky České pošty nepoužívané věrnostní či klubové karty
 • Červenec až srpen – sběr karet a kartiček
 • Září – školy obdrží znehodnocené karty a také drť z karet pro výrobu. Studenti zasílají přihlášky do soutěže
 • Říjen až leden – studenti tvoří umělecká díla během celého zimního semestru
 • Únor – odevzdávání uměleckých děl
 • Březen až duben – hlasování veřejnosti, zaměstnanců, slavnostní vyhlášení výsledků

Výhry v soutěži:

Výherci jednotlivých kategorií obdrží poukázky do nejznámějších galerií nebo na jiná umělecká místa v předem stanovených hodnotách.

Cena poroty v kategoriích

 • 3D umělecké dílo 40 tis. Kč
 • 2D umělecké dílo 40 tis. Kč
 • Užité umělecké dílo 40 tis. Kč

Cena veřejnosti

 • napříč kategoriemi 20 tis. Kč

Cena zaměstnanci

 • napříč kategoriemi 20 tis. Kč

(pel)