ŠKODA AUTO testuje v závodě v Mladé Boleslavi možnosti mobilní sítě 5G ve výrobě. (Foto: ŠKODA AUTO)

ŠKODA AUTO uvedla ve výrobním závodě v Mladé Boleslavi ve spolupráci se společností VODAFONE do provozu privátní mobilní síť 5G. Díky mimořádně rychlému a spolehlivému přenosu dat se pro automobilku otevírají ve výrobě zcela nové možnosti. Pilotní projekt slouží k rozsáhlému testování v reálných podmínkách a dalšímu rozvoji této technologie.

„Privátní síť 5G je pro ŠKODA AUTO milníkem na cestě k chytrému výrobnímu závodu. Tato technologie nabízí enormní potenciál pro budoucí inovace, například v oblasti prediktivní údržby nebo optické kontroly při konstrukci karoserie. V rámci právě zahájeného projektu testujeme technologii 5G v běžném provozu a budeme zjišťovat možnosti jejího dalšího využití, abychom byli ještě efektivnější a flexibilnější,“ řekl Christian Schenk, člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO za oblast Finance a IT.

„Standard sítě 5G otevírá nové možnosti také pro autonomní přepravu v logistice, rozšířenou realitu ve výrobě a pro mnoho dalších využití. Konkrétním příkladem je systém FATA MORGANA, který zaměstnancům údržby a technickým expertům na dvou různých kontinentech zprostředkovává vzdálený přístup pomocí digitálního dvojčete, tedy počítačového modelu fungujícího v reálném čase. Při řešení úkolů využívá personál trojrozměrnou grafiku a rozšířenou realitu. Tato technologie spoléhá na mnohem rychlejší datový tok a kratší prodlevu sítí 5G. Ke zlepšení účinnosti digitálního dvojčete dále přispívají i brýle pro rozšířenou realitu Microsoft HoloLens 2,“ dodal Michael Oeljeklaus, člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO za oblast Výroba a logistika.

Zkušební provoz sítě 5G zajišťuje zabezpečený přenos dat v reálném čase. Automobilka používá mobilní privátní standalone (SA) síť 5G. Jedná se o jednu z vůbec prvních komerčních SA sítí typu 5G v České republice.

Síť společnosti ŠKODA AUTO využívá privátní rozsah frekvencí, který je pro výrobní závod unikátní. Síť proto zabezpečuje spolehlivý bezdrátový přenos velkého množství dat a zaručuje i při vysokém vytížení dostatečnou kapacitu.

Díky technologii 5G se navíc snižuje latence, tedy časová prodleva související s přenosem dat k senzorům, strojům, vozidlům nebo jiným zařízením, a to až na jednu milisekundu. Tím je síť 5G výrazně rychlejší než běžné bezdrátové spojení wifi nebo jiné způsoby sdílení dat.

Privátní síť 5G umožní digitálně propojenému výrobnímu závodu zavést nové technologie mimo jiné z Průmyslu 4.0, rozsáhlejší využití umělé inteligence nebo další rozvoj v oblasti sdílených dat.

Následným krokem bude projekt nahrávání dat prostřednictvím technologie 5G do nově vyrobených vozů. Další možnosti k využití nabízí inteligentní síťové propojení robotů a bezdrátové sdílení údajů mezi montážními stanicemi.

Společnost ŠKODA AUTO propojila svoji mobilní síť 5G se stávající datovou infrastrukturou, aby zajistila nezbytnou bezpečnost dat a získala zkušeností s rozvojem této technologie v podnikovém prostředí.

Podnik plánuje provoz rychlé sítě rozšířit do všech částí výroby a logistiky. V budoucnu se bude používat mimo jiné při autonomní přepravě vozů a v oblasti prediktivní údržby. Počítá se i s dalšími testy v kombinaci s různými zařízeními v laboratoři ŠKODA FabLab. (pel)