Fiala: Vláda plánuje získat v blízké budoucnosti pod kontrolu celou síť českých klíčových elektráren. (Ilustrační foto)

Vláda plánuje získat v blízké budoucnosti pod kontrolu celou síť českých klíčových elektráren a zajistit tak vlastní výrobu elektřiny. Pilířem české energetické soběstačnosti stále má být jaderná energie. Uvedl to premiér Petr Fiala ve svém mimořádném „projevu k národu“.

Vláda podle něho zároveň plánuje „masivně podpořit výstavbu fotovoltaických elektráren a využívání termálních čerpadel“.

Součástí strategie má být podle Fialy také zásadní zvýšení objemu produkce domácího bioplynu a podpora investic do energetických inovací a úspor.

„Bude to stát spoustu úsilí a peněz, ale je to cesta, která se nakonec bohatě vyplatí,“ řekl předseda vlády.

Výsledky plánovaných kroků podle něj lidé pocítí za minimálně dva až pět let, které budou doprovázet vysoké ceny energií.

Mezi kroky, které již Fialův kabinet podnikl, patří vyhrazení 66 miliard korun na pomoc firmám a domácnostem s energiemi pro nadcházející topnou sezonu a zrušení poplatku za obnovitelné zdroje.

Prioritou vlády je podle premiéra Petra Fialy (ODS) zbavit Česko závislosti na ruském plynu a ropě. Zároveň představil kroky, které hodlá jeho kabinet ve snaze zmiňovaného cíle dosáhnout.

Rusko podle Fialy vede dvě války. První je vojenská a týká se Ukrajiny. Druhá je morálně ekonomická válka, jejímž cílem mají být země západního světa.

„Rusko nás chce učinit slabými, a tedy vydíratelnými,“ prohlásil Fiala s tím, že existuje reálná hrozba, že v následujících týdnech nebo měsících Rusko „otočí kohoutkem a vypne plyn a ropu, aby nám způsobilo co největší problémy“.

Je proto prý nezbytné, aby se Česko své závislosti na ruských nerostných surovinách co nejdříve zbavilo.

Mezi kroky, které mají pomoci Česku k energetické nezávislosti na ruské ropě a plynu, podle Fialy patří navýšení kapacit plynovodů a ropovodů ze zemí Evropské unie, získání dalších kapacit v terminálech pro LNG a podpora výstavby bezemisních zdrojů energie.

Tuzemské zásobníky plynu jsou podle premiéra plné zhruba ze dvou třetin.

„Nikdy v historii jsme v tuto dobu neměli v zásobnících tolik plynu,“ oznámil Fiala. Jejich plnění přitom nadále pokračuje.

Pokud by tak v zimě došlo na krizový scénář, bude Česko schopné dostatečně a dlouhodobě zabezpečit dodávky do všech domácností.

Fiala také zdůraznil, že minulá vláda zvýšila tempo zadlužování Česka na rekordní úroveň.

„Pomohla tak rozpoutat tuto historicky nevídanou drahotu,“ řekl premiér.

Na Fialova slova reagoval jeho předchůdce v premiérské funkci, šéf hnutí ANO Andrej Babiš.

„Kupovat znovu zpět od oligarchů zpět elektrárny za násobky jejich ceny, to je nesmysl. Takový krok je absolutně nereálný,“ uvedl expremiér pro jeden z deníků, jenž ovládá prostřednictvím svých svěřenských fondů.


PROJEV PŘEDSEDY VLÁDY ČR PETRA FIALY, 22. 6. 2022

Vážení spoluobčané,

je tomu půl roku, kdy jsem před vás poprvé předstoupil jako předseda vlády České republiky. Ve svém novoročním projevu jsem varoval před tím, že nás čeká velice složitý rok. Naším hlavním problémem byla už od loňského léta nastupující vysoká inflace.

Šlo o přímý důsledek ekonomických dopadů covidové pandemie, ale bylo to také způsobeno chováním minulé vlády, která zvýšila tempo zadlužování naší země na rekordní úroveň a pomohla tak rozpoutat tuto historicky nevídanou drahotu. To není politické prohlášení, to je fakt, na němž se shodují ekonomové i odborné instituce.

V té době ale nikdo z nás netušil, že už jen za několik týdnů se objeví ruský útok na Ukrajinu. Do Evropy se tak po desítkách let opět vrátila válka. A to se všemi důsledky nejen pro Ukrajinu a její obyvatele, ale také pro okolní země, pro Evropu a pro celý svět.

Rusko totiž vede války dvě. Ta první je vojenská a týká se nyní území Ukrajiny. Tou druhou je morálně-ekonomická válka a jejím cílem jsou země západního světa a tedy i Česká republika. Rusko se netají tím, že chce oslabit demokratické země, způsobit jim ekonomické obtíže, podnítit sociální problémy, narušit důvěru lidí ve stát a způsobit celkovou politickou nestabilitu. Jinými slovy, Rusko nás chce učinit slabými, a tedy vydíratelnými. V této druhé válce má Putinovo Rusko dvě mocné zbraně.

Dnes už je zřejmé, že se snaží systematicky narušit světový trh s potravinami a prostřednictvím nedostatku obilí v Africe a v Asii způsobit novou migrační vlnu. Druhou zbraní je závislost výrazné části Evropy na jeho plynu a ropě. Bohužel patří Česká republika mezi několik málo zemí, jejichž závislost je v tomto ohledu mimořádně vysoká.

A není to jen proto, že jsme kdysi byli součástí sovětského bloku. Je to přímý důsledek toho, jak se chovaly minulé vlády, zejména pak vláda Andreje Babiše. Ještě před pěti lety jsme měli zhruba čtvrtinu plynu zajištěnou z Norska – tedy z bezpečné západní země. Minulá vláda neudělala nic pro to, aby tyto dodávky udržela a zajistila tak energetickou bezpečnost České republiky. Naopak dovolila, abychom se v dodávkách plynu stali téměř stoprocentně závislí na Putinově Rusku.

A zdali to byla chyba nebo záměr, to jde dnes těžko soudit. Přímý důsledek této krátkozraké politiky ale doléhá na naše domácnosti a firmy právě v těchto měsících. Nejsou to pouze dosud nevídané ceny energií, které začínají zásadně trápit mnohé z vás.

Je to reálná hrozba, že Rusko v následujících týdnech nebo měsících otočí kohoutkem a vypne plyn a ropu, aby nám způsobilo co největší problémy. Česká republika a její vláda tak stojí před třemi zásadními úkoly, které nutně musíme splnit, aby se naše země dokázala rychle vypořádat s touto zásadní hrozbou energetické závislosti na Putinově Rusku.

Musíme zabezpečit dostatek plynu na tuto zimu. Musíme se co nejdříve odstřihnout od Ruska a stát se energeticky suverénním státem. Musíme pomoci lidem a firmám, aby zvládli cenový šok, který nás souvislosti s energiemi následujících měsících čeká. Na vyřešení těchto úkolů pracujeme prakticky každý den od začátku ruské invaze na Ukrajinu a já bych vám nyní rád ke každému z těchto bodů podal alespoň krátkou informaci, jak se nám to daří.

Prakticky od konce zimy se česká vláda velice intenzivně věnuje zajištění plynu, kterým plníme naše zásobníky a jsme v tom úspěšní. V současné době je tuzemská kapacita zásobníku naplněna zhruba ze dvou třetin. Nikdy v historii jsme neměli v tuto dobu v zásobnících tolik plynu a jejich plnění nadále pokračuje.

Pokud by tedy došlo v zimě na krizový scénář, budeme schopni dostatečně a dlouhodobě zabezpečit dodávky do všech českých domácností. To je dobrá zpráva pro nás všechny. Naše republika si ale nemůže dovolit být nadále stoprocentně závislá na jednom nespolehlivém dodavateli. Životně důležitým cílem naší země musí být energetická suverenita. Proto jsme v rámci vlády dali dohromady plán, jak této energetické suverenity chceme během následujících pěti let dosáhnout.

Některé kroky jsme už provedli. Asi jste zaznamenali, že jsme v posledních týdnech spustili léta bezdůvodně odkládaný tendr na dostavbu Dukovan, přičemž se ho nebude účastnit ani Čína, ani Rusko. Rovněž jsme se dohodli na rozšíření ropovodu TAL, který vede přes Alpy z italského přístavu Terst, a s Polskem jsme dojednali znovunastartování projektu výstavby plynovodu Stork II.

Díky intenzivnímu vyjednávání v rámci EU jsme získali výjimky na zásobování českého trhu s pohonnými hmotami. Minulý týden se nám podařilo získat podíl v terminálech na stlačený zemní plyn v Nizozemsku a tento týden oznámila společnost ČEZ, že od ruských majitelů získala firmu Škoda JS, která je klíčová pro náš jaderný sektor.

To všechno snižuje naši závislost na plynu a ropě z Ruska. A takto budeme pokračovat i nadále. Musíme zásadně navýšit kapacitu plynovodu a ropovodu ze zemí EU. Musíme získat další kapacitu v terminálech pro LNG plyn na moři. Musíme podporovat výstavbu bezemisních zdrojů energie. Naším pilířem bude jádro, to je jasné, ale masivně podpoříme výstavbu fotovoltaických elektráren a budeme podporovat i využívání tepelných čerpadel. Chceme zásadně zvýšit objem produkce domácího bioplynu a podpoříme investice do energetických inovací a také do úspor.

Ano, bude nás to stát spoustu úsilí a hodně peněz, ale je to cesta, která se českým domácnostem i českým firmám nakonec bohatě vyplatí. Je to investice do naší energetické suverenity.

Často se mě ptáte, proč nenařídíme ČEZu, aby prodával elektřinu levněji, když tuto firmu vlastní stát. Odpověď je jednoduchá. V ČEZu jsou třicetiprocentním vlastníkem soukromí akcionáři a ti mají své zájmy chráněné zákonem. Zatímco zájem státu je dostatek energií za přijatelné ceny, zájem soukromého investora je zisk. A tyto dva přístupy se nyní dostávají do konfliktu.

To ale chceme změnit. Součástí naší strategie je, aby stát získal v blízké budoucnosti pod kontrolu celou síť tuzemských klíčových elektráren, tedy vlastní výrobu elektřiny. To není řešení pro tuto zimu. Bude to proces, který chvíli potrvá, ale chceme s tím začít co nejdříve.

Ještě jednou opakuji, naším hlavním cílem musí být energeticky suverénní Česká republika. Tedy republika, která bude schopna sama vyrobit maximum energie a vyrobit i za přijatelné ceny a v případě dovozu plynu a ropy se bude schopna sama suverénně rozhodnout, od koho a za kolik je nakoupí.

Je zřejmé, že výsledky těchto kroků nepocítíme okamžitě. Podle našich rozumných odhadu to potrvá minimálně dva až pět let a mezitím budeme čelit nejistotě dodávek z východu, ale zejména vysokým cenám, které jsou výsledkem naší současné závislosti na Putinově Rusku.

I tady mám pro vás ale dobrou zprávu. I když je státní rozpočet napjatý, i když se nemůžeme příliš zadlužovat, abychom ještě víc neroztočili inflaci, chceme jako odpovědná vláda pomoci domácnostem i firmám se zvládnutím drahých energií. Proto jsme připravili a dnes schválili důležitá opatření, prostřednictvím kterých uvolníme na přímou pomoc celkem 66 miliard korun ze státního rozpočtu.

Jenom připomínám, že dosud jsme v rámci vládního deštníku proti drahotě uvolnili už více než sto miliard korun na cílenou podporu těch, kteří jsou nejvíce zasaženi drahotou. Toto jsou další finanční prostředky. Prvním novým opatřením, které pomůže všem firmám a všem domácnostem, je zrušení povinných plateb za obnovitelné zdroje. Pro domácnosti to tedy znamená, že od podzimu na každé spotřebované megawatthodině elektřiny ušetří až 600 korun.

Dalším novým opatřením, které dnes rovněž schválila vláda, je úsporný tarif. Tento tarif pomůže domácnostem jak s platbami za elektřinu, tak za plyn. Konkrétní ušetřená částka se bude odvíjet od toho, jaký mají jednotliví odběratelé tarif, nebo od toho, kolik spotřebovávají plynu. Toto opatření bude automatické, nebude třeba o něj někde žádat. Stát poskytne peníze přímo distribučním firmám a ty je promítnou do své kalkulace s do své fakturace zákazníkům, tedy vás. Uvidíte to přímo ve formě nižších záloh za energie, které pravidelně platíte.

Nechceme nikoho znevýhodňovat. Proto vedle těchto dvou hlavních opatření poskytne vláda dalších deset miliard korun pro teplárny, které zajišťují naší zemi centrální vytápění. A podpora poputuje i bytovým domům s vlastními kotelnami. Další podpůrné programy máme připraveny i pro firmy, které působí v energeticky náročných odvětvích.

Vážení spoluobčané, víte, že k vám chci být maximálně otevřený. Nárůsty cen energií, které nás čekají v dalších měsících, budou pro mnohé z vás šokem a stát nemá dostatek peněz na to, aby plošně tento nárůst kompenzoval v plné výši a všem. Nedělá to žádný evropský stát. Ale všemi kroky, které jsem tady zmínil, říkáme zřetelně: Nenecháme vás padnout.

Nadále také platí nad rámec těch dnes schválených opatření, že je tu možnost získat individuální podporu formou příspěvku na bydlení pro každého, komu výdaje na jeho bydlení přesáhnou jednu třetinu jeho příjmu. O tuto dávku je ale potřeba aktivně zažádat a prosím všechny, aby neměli ostych to udělat, aby si včas zjistili, jak a kde mohou tuto dávku získat.

Zároveň mám pro všechny žadatele dobrou zprávu, že se nám posledních týdnech podařilo celý ten proces významně zjednodušit. Snažíme se, aby stát fungoval lépe a přátelštěji tak, jak jsme to slíbili ve svém programovém prohlášení.

I proto chystáme na podzim informační kampaň, která bude mít za cíl doručit všechny potřebné informace o vládní pomoci v případě drahých energií ke všem obyvatelům, kterých se může týkat.

Vážení spoluobčané, považoval jsem za nutné ještě předtím, než začne léto a řada z vás se bude věnovat odpočinku a rodině, abyste měli základní informace o tom, co vláda připravuje v oblasti energií. Vím, že nyní máte obavy, ale stát je tady od toho, aby v takto mimořádné situaci nabídl pomocnou ruku. Věřím, že jsme na druhou polovinu tohoto mimořádně složitého roku připraveni a že společně vše zvládneme. (sfr)