Teplárenské sdružení odsoudilo „ministerskou facku" pro 4 miliony lidí připojených k teplárnám. (Ilustrační foto)

Teplárenské sdružení (TS) odsoudilo „ministerskou facku“ pro 4 miliony lidí připojených na teplárny. Sdružení poukázalo na to, že lidé, kteří doma topí elektřinou nebo plynem, se mají podle novely energetického zákona, kterou do meziresortního připomínkového řízení poslalo Ministerstvo průmyslu a obchodu, dočkat „příspěvku na úsporný tarif“. Jenže, „4 miliony lidí, kteří využívají teplo ze soustav zásobování teplem, nedostanou nic,“ uvedlo sdružení.

Na dvě pětiny domácností napojených na teplárny tak podle sdružení v nadcházející zimě drtivě dopadnou dramaticky rostoucí ceny zemního plynu, uhlí nebo emisních povolenek.

Ministerstvo průmyslu a obchodu se však podle TS rozhodlo zvýhodnit domácnosti, které doma topí elektřinou nebo plynem. Jen ty budou mít nárok na tzv. úsporný tarif.

„Těžko si představit absurdnější diskriminaci lidí připojených na teplárny, než s jakou přišlo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Majitel rodinného domu vytápěného plynem na příspěvek dosáhne, zatímco důchodce v paneláku vytápěném například z plynové teplárny nedostane nic,“ uvedl předseda výkonné rady Mirek Topolánek.

Vláda přitom v programovém prohlášení slíbila, že narovná podmínky na trhu. Teplárny si na rozdíl od lokální výroby tepla musí kupovat povolenky na emise skleníkových plynů, jejichž cena dramaticky vzrostla. Tuto diskriminaci měla zmírnit přechodná transformační podpora tepla, kterou vložila Poslanecká sněmovna v minulém volebním období do zákona do podporovaných zdrojů energie.

Ministerstvu průmyslu a obchodu se však za více než půl roku od nástupu nové vlády nepodařilo Evropské komisi vysvětlit princip podpory a transformace teplárenství jako zásadního příspěvku k plnění klimatických cílů. Bez souhlasu Komise není možné podporu vyplácet.

Podle dostupných informací uvázla jednání na mrtvém bodě a není jasné, kdy a zda vůbec se podaří souhlas Evropské komise získat. Namísto částečného narovnání podmínek na trhu přichází Ministerstvo průmyslu a obchodu paradoxně s jejich ještě větším pokřivením trhu v podobě příspěvku na úsporný tarif pro domácnosti, které topí elektřinou a plynem.

„Pan ministr Síkela asi stále nepochopil, že na teplárny je připojených 4 miliony lidí a dramatický nárůst cen emisní povolenek a teď navíc i energetických komodit není v letošních cenách tepla ještě z větší části promítnut a že na tuto situaci budou muset výrobci tepla bezprostředně reagovat. Vyzývám pana ministra, aby situaci těchto lidí okamžitě řešil, a pokud nevedou k cíli jednání s Evropskou komisí, neprodleně předložil pro příští topnou sezónu jiné řešení,“ uvedl Mirek Topolánek.

Návrh z dílny Ministerstva průmyslu a obchodu, jehož podstatou je vyplácení paušálního příspěvku podle kategorií zákazníků, je navíc v řadě směrů nedomyšlený a povede k absurdním situacím. Například sazbu D01 využívají chataři, nebo lidé v garážích, ale také třeba garsonky důchodců.

Podle návrhu tak buď bude mít nárok na dotaci řada odběrů, kde to nedává žádný smysl, anebo naopak bude z podpory vyloučena část nejzranitelnějších domácností. Smůlu budou mít zřejmě také drobní živnostníci, kteří mají přihlášen byt jako provozovnu a mají tudíž tarif za elektřinu pro podnikatele.

„Ten návrh je šitý horkou jehlou a povede k absurdním výsledkům. Je potřeba ho domyslet a kompletně přepracovat,“ uvedl Topolánek.

To ovšem Ministerstvo průmyslu a obchodu zřejmě nemá v úmyslu, domnvá se sdružení.

Na připomínkování dalo MPO pouhé 3 pracovní dny a oslovilo jen vybrané resorty. K návrhu navíc s ohledem na předchozí svolení vlády nebylo vůbec zpracováno hodnocení dopadů regulace, tzv. RIA. (sfr)