ČSOB v loňském roce darovala na společensky odpovědné aktivity 42,5 milionu korun.

Společenská odpovědnost a filantropie tvoří nedílnou součást každodenního života v ČSOB. Přístup banky se opírá o dlouhodobou udržitelnost, šetrnost k životnímu prostředí a pochopení potřeb klientů a celé české společnosti. Navíc se ČSOB snaží o to, aby její podnikání bylo v souladu s trvale udržitelným rozvojem. Na společensky odpovědné a udržitelné aktivity ČSOB loni věnovala více než 42,5 milionů korun.

Ukázala to každoroční Výroční zprávu o společenské odpovědnosti a udržitelnosti, která shrnuje její činnosti v této oblasti za loňský rok.

„Loňský rok byl mimořádný a náročný pro všechny. Zároveň potvrdil, jak důležité je myslet na lidi v našem okolí, spolupracovat, podporovat místní komunity a prospěšné projekty. A také nám ukázal, že to lidé v Česku umějí – jsou schopni a ochotni se zapojit a pomáhat vždy, když je potřeba. Obrovská vlna solidarity po ničivém tornádu na jižní Moravě je dobrou zprávou v rámci velkého neštěstí i velkou inspirací k další práci a rozvoji společensky odpovědných aktivit,“ uvedl Petr Hutla, vrchní ředitel a člen představenstva ČSOB zodpovědný za Řízení úvěrů a Udržitelnost.

Obsah výroční zprávy doplnily vedle autentických fotek zaměstnanců také kresby dětí ze 4. a 6. třídy Základní školy Výmolova. Ta se nachází v blízkosti Kampusu ČSOB v Radlicích a banka ji dlouhodobě podporuje v jejich aktivitách, protože zajišťuje komplexní péči v oblasti vzdělávání a výchovy žákům s různým stupněm sluchového postižení a žákům s narušenou komunikační schopností.

Udržitelnost v DNA

Centrály v Praze a Hradci Králové patří k nejekologičtějším budovám v Evropě, což potvrzuje certifikace LEED Platinum pro novější budovu v pražských Radlicích a v loňském roce zkolaudovanou budovu v Hradci Králové.

I díky tomu se ČSOB podařilo výrazně snížit naši vlastní uhlíkovou stopu, která byla v loňském roce oproti roku 2015 nižší o 76 procent. K ohleduplnému chování vůči přírodě motivuje banka nejen zaměstnance, ale i klienty a celou společnost.

Vše promítáme do vlastního podnikání

Od poloviny loňského roku již ČSOB neposkytuje žádné přímé financování, pojištění ani poradenství pro energetické společnosti, které mají svoji činnost založenou na výrobě energie z uhlí. Naopak pomáhá zákazníkům přecházet na ekologicky šetrnější způsob podnikání.

Důraz na seniory i na mladé

Pro banku je pro důležité nejen to, v jakém stavu předáme naši planetu budoucím generacím, ale i na tom, jak se nyní žije lidem v Česku.

Pro klienty nad 70 let existuje speciální infolinku, která poskytuje pomoc desítkám tisíc lidí ročně.

Pro seniory je připravena i speciální brožuru s praktickými radami spojenými s financemi. S odborníky z Domova Sue Ryder pak pokračuje v rozvíjení poradenského portálu Neztratitsevestari.cz.

ČSOB nezapomíná ani na mladší ročníky. Ambasadoři od roku 2016 odučili v rámci programu Finanční a digitální vzdělávání ČSOB pro školy téměř 5 tisíc hodin.

Dětem a studentům je již více než rok k dispozici aplikace Filip, kterou využívá přes 5 tisíc uživatelů.

Odstartoval první ročník finanční Filipovy olympiády pro žáky 6. tříd základní škol, do které se v krajském kole zapojilo na 157 škol ze všech regionů České republiky.

Nadále běží spolupráce s Policií ČR při vzdělávání v oblasti kybernetické bezpečnosti a organizací Člověk v tísni při prevenci dluhové pasti.

Spolu s Výborem dobré vůle – Nadací Olgy Havlové banka loni poskytla pravidelné stipendium 72 talentovaným studentům se zdravotním a sociálním hendikepem.

Pomoc lokálním komunitám a začínajícím podnikatelům

Úspěšné programy Start it @ČSOB a ČSOB Start it social se i v roce 2021 těšily velkému zájmu a podpořily 19 startupů a 10 sociálních podniků.

Program ČSOB pomáhá regionům se v loňském roce stal historicky nejúspěšnějším. Podpořil 110 projektů v celkové výši 11 milionů korun, a navíc pružně nabídl pomoc i komunitám a kolegům na jižní Moravě postiženým nečekaným tornádem. (pel)