Banky a stavební spořitelny poskytly v květnu 2022 hypoteční úvěry v objemu necelých 21 miliard korun, ukázala data Hypomonitoru.

Banky a stavební spořitelny poskytly v květnu 2022 hypoteční úvěry v objemu necelých 21 miliard korun. Oproti dubnu tak objem i počet poskytnutých hypoték opět vzrostl, což je však pro květnový měsíc relativně běžný vývoj.

V meziročním pohledu se propad u objemu i počtu hypoték zmírnil jen nepatrně a setrvává kolem 60 % jako v předchozím měsíci.

Vyplynulo to z dat z Hypomonitoru České bankovní asociace (ČBA), který zachycuje data všech tuzemských bank a stavebních spořitelen poskytujících hypoteční úvěry na domácím trhu.

Hypoteční trh v květnu po výrazném dubnovém propadu vzrostl. Objem poskytnutých hypoték se oproti dubnu zvýšil o 20 %, a to jak z pohledu objemu, tak počtu poskytnutých hypoték.

Banky a stavební spořitelny dle květnového ČBA Hypomonitoru poskytly domácnostem hypotéky v celkovém objemu 20,9 mld. Kč., zatímco v dubnu byl objem o 3,4 mld. Kč nižší.

V meziročním srovnání nicméně pokračuje propad objemu i počtu poskytnutých hypoték kolem 60 % a oproti dubnu se tento pokles zmírnil jen nepatrně.

Za celý letošní rok je objem a počet poskytnutých hypoték meziročně nižší přibližně o 45 %.

„I přes celkový pokles hypotéčního trhu se úvěry poskytnuté stavebními spořitelnami v 1. čtvrtletí držely na úrovni 1. čtvrtletí minulého roku. Bohužel druhé čtvrtletí ukazuje, že se tento trend nepodaří udržet, nicméně propad nových úvěrů poskytnutých stavebními spořitelnami nebude tak výrazný jako u standardních hypotéčních úvěrů,“ uvedl místopředseda představenstva MONETA Stavební spořitelny Petr Toman.

To podle Tomana ukazuje na důležitost úvěrových produktů, které poskytují stavební spořitelny, jež jsou vhodné zejména na financování rekonstrukcí vlastního bydlení či financování družstevního bydlení.

Objem skutečně nově poskytnutých hypoték (bez refinancování) v květnu vzrostl o 2,6 mld. Kč, a to z dubnových 14,2 mld. Kč na 16,8 mld. Kč.

Po dubnu jde o nejnižší objem za poslední dva roky. Objem nově poskytnutých hypoték tak v posledních dvou měsících zhruba kopíruje vývoj v roce 2020.

Objem refinancovaných úvěrů (interně či z jiné instituce) činil v květnu 4 mld. Kč.

Počet nově poskytnutých hypoték se po dubnovém poklesu pod 4,5 tisíce opět zvýšil na necelých 5,3 tisíce, zatímco průměrný měsíční počet poskytnutých hypoték v prvním čtvrtletí letošního roku přesahoval 7 tisíc a loni pak 9,5 tisíce.

Meziroční propad je v případě skutečně nových hypoték mírně slabší a pohybuje se kolem 50 % zatímco v dubnu činil 55 %, od začátku roku je ve výši 30 %.

Úroková sazba u skutečně nově poskytnutých hypotečních úvěrů v květnu vzrostla na 4,64 % z dubnových 4,39 %.

Hypoteční sazby reagují s mírným zpožděním především na vývoj tržních úrokových sazeb delších splatností. Promítá se do nich řada faktorů – nejen očekáváný vývoj základních sazeb ČNB, ale i výhled na inflaci, ekonomický vývoj či dynamika obdobných úrokových sazeb v zahraničí.

Průměrná výše hypotéky v květnu, stejně jako v dubnu, oproti předchozím měsícům mírně poklesla a pohybovala se nepatrně pod úrovní 3,2 mil. Kč.

S přísnějšími pravidly ze strany ČNB a vysokými úrokovými sazbami zvyšujícími měsíční splátky totiž musely některé domácnosti zamýšlenou výši hypotéky snížit.

Za celý loňský rok bylo poskytnuto téměř 178 tisíc hypoték o polovinu více než v roce 2020.

Celkový objem včetně refinancování dosáhl v roce 2021 rekordního objemu 541 mld. Kč v roce 2020 činil objem 312 mld. Kč.

Oproti roku 2020 to představuje meziroční nárůst o 70 %. Pokud by se objem poskytnutých úvěrů v letošním roce navrátil k úrovni předminulého roku znamenalo by to meziroční propad o 40 %. (pel)