Trinity Bank zahájila výplatu dividendy svým akcionářům. Za loňský rok jim rozdělí zisk, který představuje výnos 10 procent na akcii. (Foto: Trinity Bank)

Trinity Bank zahájila výplatu dividendy svým akcionářům. Za loňský rok jim rozdělí zisk, který představuje výnos 10 procent na akcii.

„Jsem velmi rád, že díky historicky nejúspěšnějším hospodářským výsledkům Trinity Bank za rok 2021 se podařilo vyplatit dividendu s mimořádným zhodnocením 10 procent. Letošní rok pokračujeme v pozitivním růstu a očekáváme další navýšení našeho zisku, což vytváří výborný základ pro výplaty dividend v budoucnu a zhodnocování investic našich akcionářů,“ řekl Radomír Lapčík, zakladatel Trinity Bank.

Řádná valná hromada Trinity Bank 29. dubna 2022 schválila na návrh představenstva vyplatit akcionářům dividendu ve výši 167,1 milionů Kč, což odpovídá mimořádnému zhodnocení 10 procent z výše základního kapitálu.

Dne 7. června 2022 banka zahájila výplatu dividendy svým akcionářům.

Rok 2021 byl pro Trinity Bank rekordní z hlediska dosažených hospodářských výsledků, meziročně zvýšila zisk před zdaněním o 167 % na 200 milionů Kč, což byl nejvyšší zisk před zdaněním v její dosavadní historii.

Banka pokračuje v úspěšném růstu a zvyšování hospodářských výsledků i letos. Do konce roku plánuje dosáhnout zisku před zdaněním ve výši 500 milïonů Kč, což bude výborný základ pro výplatu dividend akcionářům a zhodnocení jejich investice.

Banka meziročně ztrojnásobila i počet klientů. V současné době obsluhuje již více něž 80 tisíc klientů a do konce roku plánuje jejich počet dále navýšit.

Akcionářská struktura Trinity Bank zahrnuje téměř 9 tisíc drobných českých akcionářů.

Podíl veškerých výnosů banky generovaných z aktiv v České republice k 31. 12. 2021 přesahuje 99 procent a zbylou část z aktiv v jiných státech EU.

Trinity Bank se tak považuje za úspěšnou a ryze českou banku. 


Trinity Bank je česká banka s 25letou historií. Soukromým osobám poskytuje zejména vkladové produkty se zajímavými podmínkami a dlouhodobě mimořádným zhodnocením.

U podnikatelů a firem se specializuje na úvěrové produkty, u kterých je kladen důraz především na rychlost vyřízení, vstřícnost a individuální přístup.

Své služby poskytuje od roku 1996 a v současné době obsluhuje více než 80 tisíc klientů. (tis)