Český export ustál prvotní šok války na Ukrajině a oproti únoru se hodnota vyvezeného zboží dokonce zvýšila. Ukázal to Index Exportu Raiffeisenbank a Asociace exportérů. (Ilustrační foto)

Lepší než očekávaná březnová data ukazují, že český export ustál prvotní šok války na Ukrajině a oproti únoru se hodnota vyvezeného zboží dokonce zvýšila – i když o nepatrných 0,3 procenta po sezónním očištění. Ukázal to Index Exportu Raiffeisenbank a Asociace exportérů.

„Na rovinu je však třeba dodat, že poklesu zabránil růst vývozních cen energií, potravin a dalších položek v průměru o 4,7 meziměšíčně a 13,2 procenta meziročně. Objem vývozu tak poklesl o zhruba 4 procenta meziměsíčně, potažmo o více než 9 procent meziročně,“ upozornila Helena Horská, hlavní ekonomka Raiffeisenbank.

Z tohoto důvodu model indexu exportu nově zahrnuje proměnnou zohledňující vývoj cen energií a dalších komodit, čímž zachycuje jejich přímý efekt na vývoj hodnoty exportu.

Ve výsledku je predikce meziročního tempa exportu optimističtější, avšak skrze jeho vyšší hodnotu a ne zlepšení výkonu.

„Predikce indexu exportu i nadále předpokládá utlumený výkon bez jasného trendu. Zatímco v květnu mohl vývoz dosáhnout meziročního tempa mezi 4 až 6 procenty, v letních měsících je predikováno zpomalení až k 1 procentu během srpna,“ doplnila Horská.

Odhadovaný vývoj je konsistentní s příchozími daty, která vykazují známky zhoršující se situace v globální poptávce.

Kromě upadajícího tempa exportních zakázek v Číně lze pozorovat oslabování i v Německu.

Dle PMI pro tamní zpracovatelský sektor objem výroby během května meziměsíčně vzrostl, avšak především díky dokončování rozpracovaných zakázek, zatímco tempo nových objednávek citelně zvolnilo.

„Riziko oslabující poptávky se přidává k pokračujícím problémům na nabídkové straně, ochlazování čínské ekonomiky apod., což vysvětluje predikovaný nevýrazný vývoj českého exportu během letních měsíců,“ uzavřela Horská.

„Postřehy z průmyslu plně korespondují s predikcí Indexu exportu. Zatímco do konce pololetí má průmysl dostatek zakázek z tuzemska i ze zahraničí, na 3. čtvrtletí očekáváme, že poptávka bude mít klesající tendenci, kterou ještě umocňují výpadky v dodávkách komodit, surovin i montážních dílů,“ uvedl Otto Daněk, místopředseda Asociace exportérů.

„Nemalou roli hraje i zdražování úvěrů díky agresivnímu postupu většiny stávajících centrálních bankéřů při navyšování 2T reposazby. A pokud by válka na Ukrajině přivedla další ‚černé labutě‘ v podobě omezení či dokonce zastavení dodávek důležitých komodit z Ukrajiny či Ruské federace, může přijít výrazné ochlazení již na sklonku léta,“ dodal Daněk. (pel)


Index Exportu je unikátní nástroj umožňující predikci vývoje výkonnosti českého exportu v několikaměsíčním předstihu na základě řady statistických dat a vybraných předstihových indikátorů. Jeho aktuální podoba vznikla jako výsledek prohloubení spolupráce mezi Raiffeisenbank a Asociací exportérů.

Do indexu jsou zahrnuty následující parametry: index nákupních manažerů Eurozóny PMI, reálný efektivní kurz koruny vůči euru očištěný o inflaci v průmyslu, německé průmyslové zakázky a české zakázky ze zahraničí.

V rámci sestavování Indexu jsou rovněž jednou za čtvrtletí dotazováni čeští exportéři na jejich očekávání ohledně budoucího vývoje exportu.