TOYOTA předala šeky z grantového programu za více než 4,5 milionu korun.

TOYOTA předala šeky z grantového programu za více než 4,5 milionu korun. Na kolínské radnici proběhlo slavnostní předávání šeků v celkové hodnotě 4 690 000 Kč. Částka byla rozdělena mezi 12 jednotlivých projektů do regionu.

Z rukou prezidenta závodu Toyota, pana Koreatsu Aoki, si šeky převzali zástupci Farní charity Kolín, Domu dětí a mládeže, Centra pro integraci cizinců, starostka obce Třebestovice, zástupci města Kolína a další.

Více jak čtvrtina peněz míří do městských jeslí a vybavení dvou nových tříd mateřských škol. Toyota tak navazuje na loňskou spolupráci s Kolínem na rozšiřování kapacity.

Další prostředky pak míří na vzdělávání dětí a dospělých, zejména s ohledem na podporu integrace ukrajinských uprchlíků nejen na Kolínsku. Podstatná část pak míří i na volnočasové a sportovní aktivity do DDM nebo kolínské hokejové mládeži na sportovní vybavení a zázemí.

„Dlouhodobě se snažíme být nejen dobrým zaměstnavatelem a občanem, ale také sousedem. Jsme rádi, že můžeme spolu se všemi pomáhat v této nelehké době a věříme, že darované částky pomohou v těchto činnostech nepolevovat“, uvedl Koreatsu Aoki, prezident TMMCZ.

Jeden z šeků si odnesli i zástupci farní charity v Kolíně, kteří svou dobrovolnou činností podporují potřebně nejen v době konfliktu na Ukrajině.

Starosta města Kolína, pan Michael Kašpar, dodal: „Rád bych moc poděkoval společnosti Toyota, podpora města a našeho regionu je dlouhodobá a vážíme si jí. Naše spolupráce je na vysoké úrovní a já věřím, že bude pokračovat i nadále.“ (sfr)