Společnost Skanska používá na opravu Moravského náměstí v Brně recyklovaný kámen z původních zdejších staveb. (Foto: Skanska)

Stavební společnost Skanska používá na opravu Moravského náměstí v Brně recyklovaný kámen z původních zdejších staveb. Kromě úspory přírodních zdrojů se tím snížily i dopravní nároky staveniště, které tak méně zatěžuje okolí.

Náměstí je rekonstruováno s maximálním ohledem na životní prostředí.

„Veškerý vybouraný materiál drtíme a opětovně používáme do stavby, na některé konstrukce jsme využili i certifikovaný betonový recyklát z loni rekonstruované dálnice D2,“ řekl oblastní manažer Skanska František Chlup.

Hotové jsou nyní konstrukční vrstvy chodníků a vozovek, vybetonovaná strojovna a strop nové fontány. Kompletně jsou také zajištěné jsou také podzemní prostory bývalého Německého domu, teď se dokončuje izolace nové stropní desky.

„Vybetonovali jsme základy kavárny, je položena kanalizace a připravujeme osazení cortenových obrubníků,“ popsal aktuální práce stavbyvedoucí Skanska Martin Zelinka.

Začíná se také s pracemi na hlavní páteřní komunikaci v parku a osazováním trysek fontány. Speciální péče se věnuje zeleni.

Stávající stromy byly přesazeny, případně oploceny a ořezány, zhruba sedm desítek jih bylo ošetřeno technologií supersonického rýče. Kořeny dřevin byly obaleny geotextilií a byly vybudovány vsakovací jímky.

Po rekonstrukci bude na náměstí 77 nových stromů, 68 keřů a 38 tisíc nově zasazených trvalek.

Moravské náměstí, které dostalo současnou podobu v 70. letech minulého století, se díky rekonstrukci stane moderním prostorem pro odpočinek.

Přibude jezírko s fontánou a kavárna s veřejnými toaletami a dominantou se stane centrální plocha, která bude sloužit ke kulturnímu vyžití. (pel)