Sociální bankovnictví České spořitelny pomohlo zachránit téměř 11 tisíc pracovních míst.

Sociální bankovnictví České spořitelny pomohlo zachránit nebo vytvořit 10 841 pracovních míst v Česku. Většinu těchto míst obsadili lidé s různou formou postižení, kteří by jinak hledali práci na trhu jen velmi obtížně. 

Chráněné dílny ToZařídíme otevřely s pomocí České spořitelny loni na podzim již svoji pátou dílnu, ve které získali práci postižení lidé.

„Původně jsme plánovali dát práci v chráněné dílně zhruba dvaceti lidem. Mysleli jsme si, že je to meta, na kterou nedosáhneme. Nyní zaměstnáváme již kolem 150 lidí,“ řekl zakladatel chráněných dílen ToZařídíme Libor Ušel.

„Nebýt sociálního bankovnictví České spořitelny, nepohnuli bychom se z místa,“ dodal podnikatel.

Zcela nových pracovních míst jako v případě chráněných dílen ToZařídíme již pomohlo Sociální bankovnictví České spořitelny vytvořit celkem 1 476. Dalších 9 365 pak Česká spořitelna pomohla zachovat.

Díky spolupráci s Českou spořitelnou vykazuje 68 procent sociálních podniků lepší kondici, než ve které se nacházelo před započetím spolupráce. Zásadní je i skutečnost, že již 63 procent klientů Sociálního bankovnictví si dokáže zajistit nadpoloviční většinu ročního obratu prostřednictvím svých tržních aktivit.

„Při podpoře sociálních podniků klademe důraz na udržitelnost jejich aktivit, aby byly schopny působit samostatně. Zásadní roli proto hraje naše poradenství a edukační programy,“ zdůraznil šéf Sociálního podnikání České spořitelny Otto Mach.

Vzdělávacích programů, které spořitelna pravidelně organizuje po celé republice, se zúčastnilo již 1 745 účastníků. Celkem do nich banka investovala již 41 288 hodin.

Účastníci nejvíce oceňovali skupinové workshopy (92 procent) a individuální podporu (89 procent). Zajímavostí je, že výraznější odezvu nezaznamenaly kursy směřující k efektivnější práci v online prostředí. Jako užitečné je označila pouze třetina klientů.

Celkový ohlas vzdělávacích a podpůrných programů Sociálního bankovnictví České spořitelny je jednoznačně pozitivní. Celkem 93 procent sociálních podniků po jejich absolvování uvedlo, že dokázaly lépe naplňovat svoje cíle a dále posílily sociální dopad svých projektů. Celkem 95 procent dokonce dokázalo svojí činnost dále rozšířit a nabízet nové sociální projekty.

(pel)