Promet Group se rozhodl finančně podpořit tři města v Moravskoslezském kraji. Prostředky v celkové výši 5 milionů poputují na začlenění uprchlíků z Ukrajiny.

Na kopřivnické radnici došlo v pátek 2. května k podpisu smlouvy o finanční podpoře městu Kopřivnici. Starosta města převzal od zástupců Promet Group symbolický šek na 2 miliony korun určené na výpomoc s náklady vznikajícími s podporou nově příchozích občanů z Ukrajiny. Skupina českého podnikatele Reného Matery podpořila dalšími 2 miliony korun též Ostravu a 1 milionem korun podpořil Promet Group město Nový Jičín. Cekem tedy skupina věnovala na podporu začlenění občanů z válkou zasažené Ukrajiny pět milionů korun.

„K rozhodnutí o poskytnutí finančního daru třem moravskoslezským městům nás vedlo vnímání skutečnosti, že každá krize s sebou přináší zvýšené náklady, s nimiž se je třeba vyrovnat. Zároveň jsme po vlně podpory, která mířila přímo na Ukrajinu, cítili, že pomoc je potřeba zorganizovat i v České republice, a to na zvládnutí pomoci přílivu uprchlíků. Vzhledem k tomu, že naše společnosti právě ve vybraných třech městech podnikají, chtěli jsme pomoci primárně právě zde,“ uvedla Denisa Materová, členka představenstva a CMO Promet Group.

Podpisu smlouvy o finanční podpoře městu Kopřivnice byli kromě Miroslava Kopečného, starosty města Kopřivnice, přítomni též Margita Rejchrtová, generální ředitelka a jednatelka kopřivnické společnosti Tawesco, již Promet Group stoprocentně vlastní, a Martin Krupa, jednatel Tawesca. Promet Group též spolu se skupinou Czechoslovak Group vlastní kopřivnickou automobilku Tatra Trucks.

„Přístupu Promet Group a Tawesca si velmi vážíme. Darované prostředky nám pomohou řešit nejen aktuální situaci související s válečným konfliktem na Ukrajině, ale kapacity, které díky nim vybudujeme, budou velkým přínosem pro město i v budoucnu, až uprchlická krize pomine,“ řekl u příležitosti podpisu smlouvy starosta Kopřivnice Miroslav Kopečný.

Tři čtvrtiny darované částky, konkrétně 1,5 milionu korun, bude určeno na navýšení kapacity místních mateřských škol – navrženo je vybudování nového oddělení při ZŠ a MŠ 17. listopadu s kapacitou 23 dětí. Půl milionu korun využije Kopřivnice na financování úpravy ubytovacích prostor.

Dva miliony věnuje Promet Group také Ostravě, kde skupina sídlí. Rada města návrh smlouvy o přijetí finanční podpory projedná. Konkrétně zde zamíří 1,5 milionu na spolufinancování nákladů na provoz Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině (KACPU) na Černé louce.

Půl milionu pak bude alokováno na financování vzdělávacích volnočasových aktivit ukrajinských dětí i dospělých občanů. Cílem těchto aktivit bude urychlit jejich začlenění do lokálního života.

„Cením si každého daru, který pomůže řešit situaci lidí prchajících před válkou, jež se k nám uchýlili do bezpečí. Prvotní významná vlna solidarity pominula, nicméně pomoci je zapotřebí o to víc a i nadále, abychom uprchlíkům mohli zajistit začlenění do běžného života. O to víc jsem vděčný za dárce, kteří pomáhají i nyní či v pomoci pokračují kontinuálně. Finanční podporu budeme cílit k potřebným, využijeme ji i při edukaci dětí a dospělých, abychom jim co nejvíce zjednodušili život v novém prostředí,“ doplnil Tomáš Macura, primátor statutárního města Ostrava.

Milion korun poskytne Promet Group též městu Nový Jičín, kde působí společnost Stecomtra, jeden z největších nezávislých tuzemských výrobců a exportérů podvozkových rámů, komponent a podkomponent pro kamionové návěsy. Rada Nového Jičína projednala poskytnutí podpory ve středu 18. května.

„Nový Jičín řeší pomoc Ukrajině od prvních dní napadení Ukrajiny Ruskem. Kromě benefičního koncertu na pomoc Ukrajině, který město uspořádalo v březnu, jsme také založili veřejnou sbírku, jejíž výtěžek využíváme na pomoc ukrajinským občanům na území města. Kraje, města a obce vynakládají nemalé prostředky na zajištění potřebné podpory uprchlíků. Proto jsem velice vděčný společnosti Promet Group za tento mimořádný finanční dar městu, nesmírně si této pomoci vážím,“ uvedl starosta města Stanislav Kopecký.

„Darovaná částka bude rozdělena na dvě poloviny. První z nich využijeme k rekonstrukci městských bytů, kterou by bylo bez této pomoci velmi obtížné realizovat. Druhá polovina bude směřovat na vybavení bytů, které město vyčlenilo právě pro ubytování uprchlíků přicházejících z Ukrajiny,“ dodal 1. místostarosta Václav Dobrozemský.

„Vedení města chce výrazně podpořit i jednorázovou pomoc, jako je nákup potravin a jiných základních potřeb pro rodiny prchající před válkou. Nezapomínáme samozřejmě ani na začleňování dětí do školek, škol a volnočasových aktivit,“ doplnil.

Všechna tři města, jež Promet Group finančně podpořil, jsou součástí Moravskoslezského kraje. Ten se, stejně jako ostatní vyšší územně správní celky zapojil do pomoci válečným uprchlíkům z Ukrajiny, aktivně zapojil. Jednak uvolnil finanční prostředky, jednak plní roli koordinátora jak ke státním orgánům, tak k ostatním krajům a pochopitelně především samozřejmě na území Moravskoslezského kraje.

„Všichni bychom si přáli, aby válka na Ukrajině co nejdříve skončila a lidé už před ní nemuseli prchat. Ale neumíme odhadnout, jak se bude situace vyvíjet a jak dlouho potrvá, než nastane klid zbraní. Proto je nutné počítat s tím, že uprchlická vlna bude pokračovat a budeme se muset o lidi, kteří k nám přijdou, postarat. To samozřejmě kromě úsilí stojí spoustu peněz a rozpočty samospráv jsou napjaté. Takže každá finanční pomoc je velmi vítaná a děkujeme za ni,“ řekl náměstek moravskoslezského hejtmana pro finance, majetek a investice Jaroslav Kania.

Upřesnil, že Moravskoslezský kraj prozatím vydal na pomoc Ukrajincům 29 milionů korun.

„Tato částka určitě není konečná. Kromě toho se snažíme lidem z Ukrajiny zajistit co nejdůstojnější bydlení, zprostředkovat jim zaměstnání a nabídnout práci. I v tomto bych velmi ocenil ochotu a vstřícnost firem, které v našem regionu podnikají,“ dodal Jaroslav Kania.

To je případ i skupiny Promet Group, která dává finančním darem pro tři města jasně najevo, že je spojena s regionem, v němž převážně působí. „Cílem této naší aktivity bylo, aby města díky získaným prostředkům mohla lépe reagovat na nově vzniklou situaci, s níž se kvůli válce na Ukrajině a příchodu uprchlíků musejí neplánovaně vyrovnat a jež je stojí nemalé prostředky,“ doplňuje Denisa Materová.


O SKUPINĚ PROMET GROUP / O SPOLEČNOSTI

Skupina Promet Group je českou rodinnou firmou, která zastřešuje takřka 40 společností působících zejména ve strojírenství, inženýrství, hutnictví a dalších oblastech. Mezi nejvýznamnější společnosti patří kopřivnický výrobce těžkých nákladních automobilů Tatra Trucks; strojírenská společnost Tawesco, vyrábějící například díly pro automobilový průmysl či velké svařované díly pro zemědělství; výrobce technologických celků Kofing; stavební společnost Vamoz – Servis; vsetínská slévárna Promet Foundry; elektromontážní společnost Elektromont Brno či Promet Logistics zajišťující přepravu pro skupinu i mimo ni. Skupina ročně generuje konsolidované tržby nad úrovní 8,5 miliardy Kč.