Developer Finep vytváří biokoridor ve své Britské čtvrti v pražských Stodůlkách.

Developerská spolenčost Finep vytváří biokoridor v rámci projektu Britské čtvrti v pražských Stodůlkách. Slibuje, že v Britské čtvrti bude brzy tolik veřejné zeleně, že by zabrala celé Václavské náměstí. S novými domy, které právě teď vznikají na konci ulice Bessemerova, bude v Britské čtvrti nově vymodelován místní biokoridor.

Díky jeho 10 945 metrům čtverečním vyrovná místní zeleň plochu pražského Václavského náměstí, zdůraznila firma.

Podle developera přiblíží vegetační úpravy u nových domů místní krajinu zpět své pradávné přirozené podobě.

„Nová modelace terénu usnadní prostup územím všech přírodních druhů a zvýší místní biodiverzitu. Také zabrání akumulaci tepla a snížení vlhkosti, ke kterému by v zástavbě jinak mohlo dojít,“ uvedl Finep.

K navršení a modelaci biokoridoru použije místní půdu ze svých staveb v okolí. Areál proto vznikne ve dvou etapách podle toho, jak bude firma postupně získávat materiál.

Pro první část je hmota již na místě a terénní práce jsou v plném proudu.Vychytávky pro lidi, rostliny i živočichy

Každá etapa budování biokoridoru počítá s vytvořením dvou valů. Vyrostou zde stromy, trávník a rozmanité rostliny. Vedle obyčejné trávy zde budou bylinky, luční květiny, keře i ovocné stromky.

Biokoridorem povede naučná stezka, která bude mezi veřejností šířit povědomí o místní fauně a flóře.

Mobiliář parku bude pouze z přírodních materiálů. Součástí budou nejen lavičky a odpadkové koše, ale také takzvaný plazník – velký roubený truhlík pro drobné živočichy, dále broukoviště, pobytové a hnízdní budky pro ptactvo, netopýrníky nebo třeba hmyzí hotel.

Zajímavý bude podle Finepu také „smyslový chodník“, který se skládá z více druhů přírodních povrchů a chodí se po něm bosky.

Návrat k dávné přirozenosti

„Projekt nového biokoridoru vychází z přirozených prehistorických vlastností území,“ informovala firma.

V dávných časech byly v těchto místech dubové a bukové lesy.

Území takzvaného Řipského bioregionu, ve kterém se Britská čtvrť nachází, je osídleno už od neolitu a patří k nejstarším sídelním oblastem u nás.

Přirozené lesní porosty jsou často nahrazeny akátinami nebo monokulturními borovicovými lesy, dominuje orná půda. Drobné zbytky původního porostu jsou spíše vzácností. Nyní k nim tedy jedna novodobá přirozená oblast přibude.

Projekt „Britská čtvrť“ developerské společnosti Finep je součástí Západního města, které vzniká již od roku 2007 v Praze v blízkosti metra Stodůlky.

Finep od roku 1995 v Praze postavil přes 14 500 nových bytů v bytových domech v několika desítkách rezidenčních projektů.

Realizuje i výstavbu moderních městských rodinných domů s vlastní zahradou. Těch v Praze dokončil již více než 200. (sfr)