PPF banka dosáhla v prvním čtvrtletí 2022 čistého zisku 640 milionů Kč. (Ilustrační foto)

PPF banka dosáhla v prvním čtvrtletí 2022 čistého zisku 640 milionů Kč, tedy o 36 procent více než ve stejném období loni. V době napjaté geopolitické situace po nedávné invazi Ruska na Ukrajinu tak banka pokračovala ve svém úspěšném hospodaření z předchozích let. Za loňský kalendářní rok vzrostl její čistý zisk meziročně o polovinu, na 1,747 miliardy korun.

Aktivní přístup banky při využívání obchodních příležitostí se promítl do vyšší úrovně bilance v porovnání se stejným obdobím minulého roku, uvedla PPF Banka. Výše aktiv a postupné navyšování úrokových sazeb v prvním čtvrtletí tohoto roku velmi významně přispěly k více než dvojnásobnému nárůstu úrokových výnosů, až na hodnotu  1,3 miliardy korun.

PPF bance se rovněž dařilo, podobně jako v minulém roce, při obchodování s úrokovými a měnovými nástroji. Také díky úspěšnému přístupu k operacím na kapitálových trzích dosáhla čistého zisku z obchodování více než 200 milionů korun.

Banka v prvním čtvrtletí 2022 zaujala velmi obezřetný postoj vzhledem k důsledkům agrese Ruska na evropskou ekonomickou situaci a vytvořila obezřetné opravné položky v hodnotě téměř 450 milionů korun.PPF banka patří k největším a nejúspěšnějším obchodníkům na finančních trzích v ČR. Objem obchodů s cennými papíry přesáhl ve sledovaném období 172 miliard korun. Tento objem zahrnuje 149 miliard korun v tuzemských státních dluhopisech.

Hodnocení Ministerstva financí ČR primárních dealerů státního dluhu k 31. 3. 2022, v němž se umístila PPF banka na druhém místě, potvrdilo dlouhodobou pozici banky mezi třemi nejlepší primární dealery.

PPF banka se i nadále účastní zvyšujících se aktivit na dluhopisovém trhu v České republice, včetně emisí korporátních bondů, v návaznosti na oživení domácí ekonomiky po propadu v předchozích dvou letech.

V oblasti služeb pro zákazníky se PPF banka aktivně věnuje vývoji nové mobilní aplikace a kontinuálnímu vylepšování internetového bankovnictví. Díky řadě inovací poskytuje nyní výrazně vyšší uživatelský komfort a pružně reaguje na rostoucí požadavky klientů, stejně jako na jejich zvyšující se nároky ohledně kybernetické bezpečnosti.

Bilanční suma PPF banky dosáhla v 1. čtvrtletí 273 miliard korun a výrazně převyšuje úroveň předcovidového roku 2019. Kapitálový poměr více než 20 procent se pohybuje významně nad stanovenou regulatorní hranicí obdobně jako stabilní úroveň likvidity PPF banky s LCR ukazatelem 138 procent na konci 1. čtvrtletí.

Petr Jirásko, předseda představenstva a CEO PPF banky, k výsledkům a činnosti banky v 1. čtvrtletí 2022 uvedl: „Od začátku roku držíme pozitivní dynamiku základních ekonomických ukazatelů při zachovávání robustních opravných položek proti případným ztrátovým úvěrům.“

„Jsme tak připraveni na to, abychom dokázali zvládnout globální ekonomické dopady války na Ukrajině. Pokud jde o přímou expozici PPF banky v Rusku, představuje pouze 0,18 procenta z celkové bilanční sumy, v podobě standardního portfolia korporátních dluhopisů.“

„Banka svým klientům zprostředkovává možnosti podílet se na byznysu skupiny PPF, jíž je banka pevnou součástí. S pomocí různých dluhových cenných papírů jsme jen loni propojili investiční příležitosti za více než 4 miliardy korun,“ dodal předseda představenstva a CEO PPF banky.“

„Banka se nad rámec své dlouhodobé spolupráce s Nadací The Kellner Family Foundation a Nadací PPF rovněž zaměřuje, společně s kolegy ze skupiny PPF, na pomoc ukrajinským uprchlíkům v České republice,“ řekl Petr Jirásko.

„Společenská odpovědnost je nedílnou součást aktivit PPF banky a tvoří jeden z pilířů udržitelnosti jejího podnikání podle zásad ESG,“ dodal.