Skupina MOL oznámila výstavbu jedné z největších elektráren na výrobu zeleného vodíku v Evropě v rafinérii Százhalombatt. (Ilustrační foto)

Skupina MOL oznámila výstavbu jedné z největších elektráren na výrobu zeleného vodíku v Evropě v rafinérii Százhalombatt. Investice ve výši 22 milionů EUR umožní společnosti MOL vyrobit 1600 tun zeleného vodíku pomocí elektřiny z obnovitelných zdrojů, čímž se ušetří přibližně 25 000 tun emisí CO2.

Se zavedením nových technologií se MOL stává klíčovým hráčem v udržitelné vodíkové ekonomice v regionu. Rozvoj výroby je důležitým milníkem v plnění aktualizované strategie Skupiny MOL Shape Tomorrow 2030+ s cílem dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2050.

Skupina MOL ve spolupráci se společností Plug Power Inc., předním světovým dodavatelem technologií zeleného vodíku na klíč, plánuje vybudovat jednu z největších továren na zelený vodík v Evropě. Výrobní závod bude součástí rafinérie Danube MOL Group v maďarském Százhalombatte.

Zelený vodík sníží uhlíkovou stopu provozu a v dlouhodobém horizontu umožní mobilitu bez emisí.

Použití elektrolytické jednotky o výkonu 10 megawattů (MW) od společnosti Plug Power, do které Skupina MOL investuje 22 milionů EUR, zajistí roční produkci přibližně 1600 tun čistého, uhlíkově neutrálního zeleného vodíku.

Nahrazení v současnosti používaného procesu výroby vodíku ze zemního plynu novým zařízením ušetří více než 25 000 tun emisí oxidu uhličitého. Výroba vodíku dnes představuje šestinu celkových emisí oxidu uhličitého Skupiny MOL, takže investice do zeleného vodíku významně podpoří dosažení jejího cíle dosáhnout uhlíkové neutrality – a přispějí k energetické nezávislosti regionu.

Po uvedení do provozu v roce 2023 začne Skupina MOL používat zelený vodík ve své rafinérii na Dunaji k výrobě paliv v rámci vlastního vodíkového systému. Vodík bude začleněn do molekul paliva MOL a sníží uhlíkovou stopu výrobní technologie i konečného produktu.„Věříme, že vodík je jedním z nejdůležitějších zdrojů energie současné transformace energetiky a bude také hlavním faktorem v novém uhlíkově neutrálním energetickém systému. Nová technologie nám umožňuje zavést výrobu zeleného vodíku ve Százhalombatte, čímž se Skupina MOL stává jedním z nejdůležitějších hráčů v udržitelné energetické ekonomice v regionu,“ prohlásil Gabriel Szabó, výkonný viceprezident Skupiny MOL pro Downstream.

„Zelený vodík řeší dvě základní výzvy, kterým lidstvo čelí: změnu klimatu a energetickou nezávislost,“ říká Andy Marsh, generální ředitel společnosti Plug. Podpora trendu zavádění zeleného vodíku do odvětví s tradičním průmyslovým vodíkem zároveň nemá žádné limity.“

„Jsme potěšeni, že můžeme rafinérii Danube MOL Group poskytnout naši nejmodernější technologii elektrolytických jednotek, abychom Skupině umožnili učinit velký krok vpřed při řešení tohoto problému v regionu,“ dodal Szabó.

Při výrobě zeleného vodíku nedochází k žádným emisím skleníkových plynů. Zařízení společnosti Plug využívá obnovitelnou elektřinu k rozdělení vody na kyslík a plynný vodík procesem elektrolýzy. Tento proces nevytváří žádné vedlejší produkty negativní dopad na životní prostředí.

Výroba jedné tuny vodíku pomocí zařízení také produkuje osm až devět tun čistého kyslíku, což šetří spotřebu téměř 10 000 tun zemního plynu. Elektrolyzéry Plug se používají ve výrobních zařízeních vyžadujících vysokou spolehlivost již pouhých 50 let. Jedná se o modulární, nastavitelné generátory vodíku optimalizované pro výrobu čistého vodíku.

Plug stojí za prvním a nejkomplexnějším ekosystémem zeleného vodíku. To usnadňuje zavádění zeleného vodíku ve společnostech, které jsou připraveny zlepšit efektivitu a udržitelnost svého provozu.

Nezávislá síť výroby zeleného vodíku společnosti Plug si klade za cíl pokrýt 70 distribučních míst do konce roku 2022 a pokračovat v plnění cíle vytvořit síť 500 distribučních míst zeleného vodíku v Severní Americe do roku 2025 a 1 000 distribučních míst po celém světě do roku 2028.

Výroba zeleného vodíku je nedílnou součástí aktualizované strategie zítřka, která se zaměřuje na udržitelnost a je v souladu se Zelenou dohodou pro Evropu. V rámci této strategie plánuje skupina do roku 2025 investovat celkem 1 miliardu Eur do vývoje technologií s nízkými nebo nulovými emisemi.

Skupina MOL sníží do roku 2030 uhlíkovou stopu svých provozů o 30 % a investuje 50 % kapitálových výdajů do udržitelných projektů. Cílem Skupiny MOL je stát se do roku 2050 čistým producentem nulových emisí CO2, uvedla firma. (sfr)