Novým generálním ředitelem skupiny PPF bude Jiří Šmejc, dřívější obchodní partner zesnulého Petra Kellnera. (Ilustrační foto)

Novým generálním ředitelem investiční skupiny PPF se od 15. června stane podnikatel Jiří Šmejc, dřívější obchodní partner zesnulého Petra Kellnera. Šmejc zároveň získává opci na odkup až desetiprocentního podílu ve skupině, uplatnitelnou po třech letech při docílení dohodnutého zvýšení hodnoty skupiny. 

„Naši rodinu s Jiřím pojí dlouholeté přátelství. V letech 2005 až 2012 byl klíčovou osobou PPF, navíc s Petrem často a do hloubky diskutoval o obchodních aktivitách Skupiny a dobře znal jeho uvažování. Proto jsem velmi ráda, že Jiří přijal moji nabídku na pozici ředitele PPF, a přeji mu mnoho úspěchů při rozvoji Petrova odkazu a dalším budování skupiny,“ uvedla Renáta Kellnerová, která je oprávněna disponovat většinou hlasovacích práv ve skupině PPF.

Kellnerová rovněž ocenila roli Ladislava Bartoníčka, který holding provedl těžkým obdobím po smrti Petra Kellnera.

„Za sebe a za celou rodinu bych chtěla upřímně poděkovat Láďovi Bartoníčkovi za všechno, co se nám, a nejen v posledním roce, společně podařilo. Láďa odvádí za celé dlouhé roky v PPF fantastickou práci. Zejména musím ocenit jeho přínos v období po smrti mého manžela, kdy jsme současně čelili této ztrátě i mimořádné nepříznivé makroekonomické situaci,“ řekla.

Šmejc, který byl v letech 2005 až 2012 menšinovým akcionářem PPF s pětiprocentním podílem, nebude za výkon své funkce pobírat žádný plat. V roce 2025 však bude moci uplatnit opci na nákup až desetiprocentního podílu ve skupině.

Jak Ladislav Bartoníček, tak Jean-Pascal Duvieusart zůstávají minoritními akcionáři.

“Nabídky vést skupinu PPF si nesmírně vážím. Lidsky ji beru jako potvrzení dlouholetého přátelství s rodinou Petra Kellnera, které v mém životě vždy hrálo zásadní roli. Profesně se jedná o vrchol toho, co může podnikatel v České republice dosáhnout. PPF je jen jedna a já se budu ze všech sil snažit, aby své zcela unikátní postavení ještě více posílila,“ řekl Šmejc.

Současně se změnou na vedoucí pozici skupiny PPF Renáta Kellnerová oznámila i vznik tzv. poradního výboru rodiny (Advisory Board to Family), který bude jí i jejím dětem poskytovat konzultace týkající se strategického směřování skupiny PPF i správy rodinného portfolia.

Jeho členy budou Jiří Šmejc, Ladislav Bartoníček, Daniel Křetínský a do budoucna i další osobnosti. (pel)