Obce a kraje mohou začít žádat o dotace na bydlení pro ukrajinské uprchlíky.

Obce a kraje mohou začít žádat o dotace na pořízení a opravy bydlení pro válečné uprchlíky z Ukrajiny. Na byt na osobu mohou získat až 120 tisíc korun, na místo v obecní či krajské ubytovně až 40 tisíc korun. Ministerstvo pro místní rozvoj v dotačním programu má zatím téměř miliardu korun.

Resort o tom informoval na webu.

„Do českých obcí a měst stále proudí uprchlíci z Ukrajiny. Jsou to přitom právě obce a kraje, které nesou tíhu a náklady spojené s nutností okamžitého ubytování těchto lidí. Jak jsem už před pár týdny slíbil, nenecháme je v tom,“ uvedl místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

„Od dnešního dne proto mohou podávat žádosti do programu Ukrajina, který jsme upravili na základě jejich požadavků. V programu počítáme s dotacemi pro obce a kraje na rekonstrukce bytů a budov k zajištění důstojného bydlení. Tyto byty budou následně po odchodu uprchlíků sloužit i pro naše občany. Momentálně máme na program přislíbenou téměř miliardu korun,“ dodal.

Peníze z dotací mohou pokrýt 85 procent nákladů, zbývajících 15 procent mají zajistit žadatelé.

Finančně budou podpořeny opravy či menší rekonstrukce obecních a krajských objektů, které nejsou nyní obyvatelné, ale mohly by sloužit pro střednědobé ubytování uprchlíků.

Opravené byty po krizi obcím a krajům zůstanou a ty je využijí pro své občany.

Dotace na opravu a vznik obecních či krajských bytů bude činit maximálně 120 tisíc korun na jednu osobu dle standardizované kapacity a bude pro byty, které předtím nebyly technicky způsobilé k ubytování osob.

Dotace na opravu obecních či krajských ubytoven bude činit maximálně 40 tisíc korun na jednu osobu dle standardizované kapacity a MMR stanoví minimální standard vybavenosti tak, aby šlo vždy o důstojné ubytování.

Na program má MMR zatím vyčleněnu skoro jednu miliardu korun.

Ministerstvo vnitra udělilo lidem z Ukrajiny dosud přes 299 tisíc víz k ochraně. Zhruba dvě pětiny uprchlíků tvoří děti, přes tři čtvrtiny dospělých jsou ženy.

Lidé, kteří u sebe doma či ve svém dalším bytě ubytovali zdarma aspoň na 16 dní v měsíci v kuse příchozí z Ukrajiny, mohou od 11. dubna žádat o solidární příspěvek. Na osobu mohou na pokrytí nákladů získat od státu na měsíc 3 tisíce korun, nejvýš ale 12 tisíc korun. (pel)