Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR zaslala koncem dubna 2022 otevřenou výzvu české vládě k cenám energií. (Ilustrační foto).

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR zaslala koncem dubna 2022 otevřenou výzvu české vládě k cenám energií. Text výzvy přinášíme v plném znění.


Vážený pane předsedo vlády,

Vážené členky a členové vlády,

jako zástupci podnikatelské veřejnosti vás vyzýváme, abyste přijali okamžité řešení neudržitelného
nárůstu cen elektrické energie, plynu a pohonných hmot v podobě jejich zastropování. Vlády
v okolních zemích situací řeší, ale česká vláda nečiní v tomto žádné konkrétní a rychlé kroky.

Firmy hlásí, že tuto situaci po covidovém finančním vyčerpání rezerv nejsou schopny ustát další
měsíce. Zvažují proto uzavření provozů a ukončení činnosti. Situaci je třeba řešit okamžitě, než se
projeví tragickým nárůstem nezaměstnanosti a ztrátou výkonnosti celé ekonomiky.

Požadujeme zastropování, ale chápeme, že pro některé firmy a domácnosti to nemusí stačit. Pro tyto
případy by měla vláda použít systém energetických poukázek financovaných ze zisků společnosti ČEZ,
nad kterou má stát většinovou kontrolu.

Státní rozpočet by mohl v případě, pokud by vláda k takovým krokům nepřikročila, významně
prodělat. Zejména malé a střední podniky, zdaleka největší zaměstnavatel v zemi, by byly nuceny
propouštět, a stát by přišel o daň z příjmů. Chudší obyvatelstvo se bude snažit šetřit, čímž se vybere
méně na DPH a spotřebních daních.

To vše bude největší ranou zejména na venkově, kde alternativní
zaměstnavatelé neexistují, a snížená spotřeba řetězově dále ohrozí další regionální podniky. Zvýší se
tak tlak na migraci do velkých měst. To však ještě dále zvýší tlak na ceny tamních nemovitostí, čímž
zchudne a sníží spotřebu i velkoměstské obyvatelstvo, a situace se bude dál řetězově zhoršovat.

Energie stojí úplně na počátku všech řetězců, proto zastropování jejich cen umožní šířit úlevu do
celé ekonomiky podél stejného řetězce.

V případě elektřiny i plynu jsou podniky na rozdíl od domácností mnohem méně chráněny fixními
kontrakty a mnohem více exponovány tržním cenám. Ty u plynu vzrostly ještě více než u elektřiny.
Zatímco za uplynulý rok vzrostla tržní cena elektřiny zhruba třikrát a rostla postupně, u plynu je na
čtyřnásobku již od loňského září, a krátkodobé výkyvy ji během této doby dokázaly vyhnat i na
desetinásobek.

Na rozdíl od domácností navíc firmy nepocítí u plynu „letní úlevu“. Domácnosti budou moci přestat
topit, ale pekaři, restaurace a jiné drobné podniky budou muset spotřebovávat plyn i v létě. Vysoké
ceny se jich proto dotýkají mnohem více, a dále se propisují na zdražování pro spotřebitele. Tím dále
zvyšují inflaci, nutí ČNB dále zvyšovat úrokové sazby, čímž dále zdražují náklady výroby v malých
a středních podnicích, a kruh dále se zhoršující situace se uzavírá.

Cena pohonných hmot sice nenarostla tak, jako u plynu a elektřiny, ale na stavu ekonomiky je
schopna se podepsat neméně. V globální ekonomice je závislost na dopravě stále vyšší, a to včetně
zajištění konečné distribuce zákazníkům. Podnikatelé v dopravě jsou navíc vystaveni zahraniční
konkurenci více: Pokud energetická politika okolních států zlevní tamní elektřinu a plyn, do českých
obchodů to zahraniční pečivo nedoveze.

Ale pokud energetická politika jiných vlád zlevní tamní PHM
oproti českým, začnou zahraniční dopravci válcovat ty české díky snadnějšímu přístupu k levnější
naftě. Vláda může navíc přijít o významné daňové příjmy, když všichni, tuzemští i zahraniční, se
budou snažit tankovat v zahraničí, takže namísto do českého rozpočtu budou odvádět do toho
zahraničního.

Pokud vláda tyto kroky neučiní, důsledkem bude menší odbyt, další snižování spotřeby domácností,
snižování investic firem, zpomalení rozvoje investic, a kromě nezaměstnanosti jako takové se všemi
negativními důsledky i snižování odvodů ze mzdy zaměstnanců v důsledku propouštění. To je přitom
dnes největším příjmem do státního rozpočtu. Očekávat se dá i zvýšení výdajů na sociální politiku,
zvýšení úniků finančních prostředků (agentury na černém trhu práce a mzdy) a roztočení inflační
spirály, která je formou konfiskace, pro kterou nikdo nehlasoval.

Praha, 19. 4. 2022

Dr. Ing. Josef Jaroš, MBA, v.r.
Předseda představenstva
Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR), iniciátor výzvy

Jan Wiesner, v.r.
Prezident
Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů

Ing. Václav Stárek, v.r.
prezident
Asociace hotelů a restaurací ČR

Ing. Bohumil Hlavatý, v.r.
výkonný ředitel
Svaz pekařů a cukrářů v ČR

Stanislav Sedlák, v.r.
Předseda
Společenstvo uměleckých kovářů a zámečníků a kovářů-podkovářů Čech, Moravy a Slezska, z. s.

Ing. Jan Hůda, Ph.D., v.r.
Prezident
Rybářské sdružení České republiky

Bohuslav Hamrozi, v.r.
Prezident
Cech topenářů a instalatérů ČR

Stanislav Rudolfský, v.r.
předseda
Cech českých vinařů

Viliam Sivek, v.r.
Prezident
Česká unie cestovního ruchu

Ing. Helena Prokopová, v.r.
Cechmistr, soudní znalec
Cech čalouníků a dekoratérů a truhlářů, z.s