SoftVision spouští regulovaný hedge fond p-hat k obchodování kryptoměn za pomoci AI. (Ilustrační foto)

Startup SoftVision spouští regulovaný hedge fond p-hat. P-hat fond využívá plně automatizovaný systém k obchodování kryptoměn za pomoci AI. P-hat fond navazuje na SoftVision fond, který od svého spuštění v lednu 2018 dokázal znásobit vložené prostředky více než 40krát a výrazně překonal růst Bitcoinu  i celého indexu kryptoměnového trhu.

Český technologický startup SoftVision spouští nový regulovaný hedge fond p-hat. Fond bude využívat tradingový systém vyvinutý startupem SoftVision, který je několik let používán k obchodování kryptoměn v rámci SoftVision fondu*. Tradingový systém je plně automatizovaný a obchoduje kryptoměny za pomoci umělé inteligence (AI).

P-hat fond navazuje na SoftVision fond, který od svého spuštění v lednu 2018 dokázal znásobit vložené prostředky více než 40krát a výrazně překonal růst Bitcoinu  i celého indexu kryptoměnového trhu. Bitcoin za stejné období svou cenu pouze ztrojnásobil. Cílem fondu je mít do konce roku pod správou  více než 100 milionů dolarů. Nový fond bude cílit kromě domácích i na zahraniční investory a je určen širšímu okruhu kvalifikovaných investorů.

„SoftVision obchoduje kryptoměny s pomocí umělé inteligence více než čtyři roky. Za tu dobu jsme získali dostatečné know-how a námi vyvinutý tradingový systém prokázal svou robustnost a jeho výsledky překonaly Bitcoin i další kryptoměny. Od začátku roku 2018 do konce roku 2021 výsledky našeho tradingu dosáhly zhodnocení takřka 4600 procent.“

„Připsali jsme si pouze jeden kvartál ve ztrátě. Oproti tomu Bitcoin měl za stejné období sedm ztrátových kvartálů. To jsou čísla, na která chceme s naším novým regulovaným fondem p-hat navázat,“ uvedl Petr Fiala, CEO a zakladatel SoftVision.

Předchůdcem fondu p-hat byl alternativní fond SoftVision, který byl založen v době, kdy většina investorů byla z okruhu rodiny a známých. SoftVision již ale přerostl možnosti alternativního fondu a dospěl do velikosti, kdy je založení regulovaného subjektu přirozeným a nezbytným krokem pro dlouhodobé fungování.

Společnosti to umožní být důvěryhodným partnerem pro nové a stávající investory. Z toho důvodu byl založen fond p-hat. Zkušený tým startupu SoftVision bude dále pokračovat v rozvoji svého úspěšného tradingového systému, který bude využíván fondem p-hat.

P-hat fond plánuje mít do konce letošního roku pod správou více než 100 milionů dolarů (více než 2 mld. Kč). P-hat je určen pro investory s minimální investicí 100 tisíc amerických dolarů (více než 2 mil. Kč). Fond je určen širšímu okruhu kvalifikovaných investorů a nabízí vyšší standard právní ochrany spolu s jistotou, že vložené prostředky budou spravovány v souladu se světovými standardy obhospodařování investičních fondů, auditovány renomovanou auditorskou společností a pod dohledem příslušného orgánu dohledu.

„Trh kryptoměn je již dnes ´příliš velký na to, aby byl ignorován´ a kryptoměny i přes geopolitické krize nabízí lukrativní investiční příležitost. Kryptoaktiva mohou navíc sloužit jako pojistka proti růstu inflace. Věříme, že přidání kryptoaktiv do standardního portfolia akcií a dluhopisů může zlepšit celkovou výkonnost portfolia. Kryptoměny obecně nabízí příležitost ke zvýšení zisku a snížení míry rizika portfolia, protože jejich výnosy nejsou mnohdy korelovány s tradičními aktivy, jak nám v současnosti ukazuje růst Bitcoinu v reakci na válku na Ukrajině,“ konstatoval Petr Fiala.

A dodal: „Volatilní trh kryptoměn vytváří velké obchodní příležitosti. Stačí ´pouze´ správně odhadnout, jakým směrem se vydá trh, a pak levně nakoupit a draze prodat. Naše řešení se již roky učí trh predikovat tak, abychom vytvořili co nejvyšší zisk pro naše investory, ideálně v řádu desítek až stovek procent zhodnocení ročně, což je naše ambice, kterou se nám v minulosti dařilo plnit.“

Řešení, které bude využívat fond p-hat, je založeno na analýze časových řad a predikování budoucího vývoje prováděném pomocí neuronových sítí. Tradingový systém je plně automatizovaný, nevyžaduje žádné lidské zásahy a je schopen obchodovat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Díky tomu se výrazně snižuje prostor pro lidskou chybu a úsudek ovlivněný emocemi. Dedikovaný tým startupu SoftVision kontinuálně pokračuje ve vývoji systému a ověřuje a testuje nové strategie algoritmického obchodování.

O společnosti SoftVision

SoftVision je technologický startup, který vyvíjí software v oblasti algoritmického obchodování a zdravotnictví s využitím umělé inteligence a strojového učení. Zakladatelem společnosti SoftVision je datový analytik se specializací na neuronové sítě Petr Fiala, který již v roce 2015 začal vyvíjet systém automatizovaného obchodování. V roce 2018 založil SoftVision, společnost, která pokračuje ve vývoji systému automatizovaného algoritmického obchodování založeného na nejmodernějších technologiích strojového učení. Od roku 2019 je systém aplikován na obchodování s kryptoměnami v rámci stejnojmenného fondu.

Systém je využíván k obchodování s kryptoměnami také fondem p-hat, který byl spuštěn k 1. dubnu 2022 a který nabízí kvalifikovaným investorům možnost podílet se na tomto úspěšném tradingovém systému. SoftVision je rovněž aktivní v sektoru zdravotnictví se svým unikátním řešením AIDoctor postaveným na umělé inteligenci. Vizí společnosti je transformovat data na relevantní znalosti, které mohou pozitivně ovlivnit svět a zároveň tak vytvořit hodnotu pro své investory. SoftVision využívá vlastní infrastrukturu, open source technologie a prvotřídní světová technická řešení. 

O fondu p-hat

P-hat fond se zabývá obchodováním s kryptoměnami, k čemuž využívá automatizovaný algoritmický tradingový systém vyvinutý technologickým startupem SoftVision. Tento systém kombinuje umělou inteligenci a kvantitativní analýzu. Unikátní tradingový systém postavený na analýze časových řad a predikci prováděné pomocí neuronových sítí byl úspěšně používán k obchodování kryptoměn a kontinuálně vylepšován již od roku 2018 v rámci SoftVision fondu. P-hat fond, spuštěný v dubnu 2022, tento tradingový systém převzal a navazuje tak na strategii prověřenou čtyřmi lety obchodování na volatilních trzích.

P-hat fond je plně regulovaným fondem a poskytuje tak širšímu okruhu kvalifikovaných investorů vyšší standard právní ochrany spolu s jistotou, že vložené prostředky budou spravovány v souladu se světovými standardy obhospodařování investičních fondů, auditovány renomovanou auditorskou společností a pod dohledem příslušného orgánu dohledu. P-hat fond je určen investorům s minimální investicí 100 tisíc amerických dolarů. Aktuální objem aktiv pod správou fondu je kolem 30 milionů amerických dolarů. (sfr)