Další 2 měsíce dovolené: Evropská unie chce novou směrnicí zapojit do péče o děti více otce. (Ilustrační foto)

Evropská unie zřejmě i v Česku vynutí nárok na další 2 měsíce placeného pracovního volna pro rodiče dětí mladších osmi let. Návrh příslušného zákona na základě nové evropské směrnice už připravuje tuzemské ministerstvo práce a sociálních věcí. Cílem evropské směrnice je slaďování rodinného a pracovního života a také snaha do péče o děti zapojit více otce. 

Na tuto aktivitu poukázal server iRozhlas.

Návrh zákona o dalších 2 měsících placeného pracovního volna má koncem dubna projednat vláda ČR.

Takzvané „navazující rodičovské volno“ bude podle návrhu ministerstva práce a sociálních věcí zatím jen pro rodiče v zaměstnaneckém poměru.

Po uplynutí klasické rodičovské dovolené, která je do tří let věku dítěte, si bude matka i otec smět vybrat další dva měsíce, a to do osmi let dítěte. Volno ale nebude možné převést na druhého rodiče.

„U svého zaměstnavatele by rodiče nahlásili, že kdykoli do věku osmi let dítěte si chtějí vybrat dovolenou, a to buď po týdnech, nebo po dnech, ty varianty jsou různé. Zájem vybrat si volno ohlásí minimálně se čtrnáctidenním předstihem a následně jej začnou čerpat,“ vysvětlila pro server šéfporadkyně ministra práce Jana Skalková.

Volno budou moct rodiče využít například během školních prázdnin, případně si mohou se zaměstnavatelem domluvit jeden volný den v týdnu.

V průběhu čerpání volna budou rodiče dostávat od zaměstnavatele náhradu mzdy. Její konkrétní výše se zatím projednává se zaměstnavateli. Uvažuje se však o 70 procentech denního základu.

Náklady by si následně zaměstnavatelé odčítali od odvodů na pojistné.

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů vydala k návrhu negativní stanovisko.

„Zaměstnanci nám tak vypadnou a někteří z nich jsou hrozně obtížně nahraditelní. Taky to přinese spoustu administrativně-technických problémů,“ uvedl ke směrnici o rodičovské dovolené vedoucí tajemník konfederace Jan Zikeš. (sfr)