Česká národní banka (ČNB) v roce 2021 vykázala účetní ztrátu 37,7 miliardy korun. (Ilustrační foto)

Česká národní banka (ČNB) v roce 2021 vykázala účetní ztrátu 37,7 miliardy korun. Kumulovaná ztráta z předchozích let se tak prohloubila na 75,3 miliardy korun. Celkově tak loni ČNB vykázala kurzovou ztrátu 91 miliard korun, zatímco v roce 2020 to byl zisk 8 miliard korun.

Banka o tom informovala na webu.

Hospodářský výsledek za rok 2021 byl nejvíce ovlivněn kurzovými ztrátami plynoucími z posílení kurzu koruny v závěru roku.

Rozsah a povaha výsledného příspěvku jednotlivých investičních instrumentů devizových rezerv byly určeny vývojem na zahraničních finančních trzích. Nejvýnosnější částí devizových rezerv se stalo akciové portfolio, které přispělo rekordním výnosem ve výši 111 miliard korun.

Dluhopisová portfolia zaznamenala naopak souhrnnou ztrátu pramenící z poklesu jejich tržní ceny. Kladný příspěvek výnosu devizových rezerv k loňskému hospodářskému výsledku činil 80 miliard korun.

Vzhledem k dlouhodobým uzavírkám a útlumu domácí a zahraniční ekonomiky v souvislosti s pandemií nemoci covid-19 zůstávaly po převážnou část prvního pololetí roku 2021 domácí měnové podmínky uvolněné.

V reakci na sílící cenové tlaky z domova i zahraničí přistoupila ČNB od poloviny roku k postupnému zvyšování hlavní úrokové sazby ČNB celkem o 3,5 procentního bodu.

To prohloubilo nákladnost měnových operací ČNB, které její hospodaření zatížily úrokovými náklady vyplacenými obchodním bankám ve výši 24 miliard korun.

Absence finančních rezerv ČNB a neuhrazené ztráty z minulosti ve výši 37,5 miliardy korun neumožnily účetní ztrátu za rok 2021 okamžitě uhradit. Ta proto zůstává v rozvaze ČNB a bude uhrazena z jejích budoucích zisků. (pel)