Společnost VOP prezentovala své zkušenosti na veletrhu v Bagdádu.

Podnik VOP na mezinárodním veletrhu obranné techniky IQDEX 2022 v Iráku v březnu letošního roku měl možnost prezentovat zkušenosti s vývojem, výrobou, opravami a modernizacemi kolové a pásové techniky, a to v rámci společného národního stánku pod záštitou velvyslanectví České republiky v Iráku.

Součástí výstavy byla prezentace českých firem pro pozvané zástupce iráckých ozbrojených složek a ministerstev, kterou se podařilo zorganizovat díky zástupcům české ambasády v Iráku.Prostřednictvím této prezentace měla firma příležitost detailně představit produkty a služby, které iráckým ozbrojeným silám nabízí a neformálně diskutovat nad možnostmi vzájemné spolupráce.

Jedním z prezentovaných produktů byl autonomní robotický systém TAROS, který irácké zástupce zaujal především variabilitou použití a nástaveb, úrovní autonomních funkcí, jízdních vlastností, také ocenili průchodnost terénem či dojezdové vzdálenosti.

VOP CZ, s.p. je podnikem, který se profiluje v oblasti vojenské techniky, strojírenské výroby a vývoje. Podnik se nachází v Šenově u Nového Jičína, další část podniku je v Bludovicích nedaleko Nového Jičína.

Podnik se zabývá především opravami vojenské techniky a strojírenskou výrobou. Na vlastní vývoj navazuje modernizace a výroba vojenské techniky a výroba civilních produktů. VOP CZ, s.p. zaměstnává více než 800 zaměstnanců, kteří dohromady nabízí široké portfolio profesionálních služeb ve výše zmíněných oblastech. (sfr)