Vláda premiéra Petra Fialy (ODS) rozhodla, že EET od ledna 2023 definitivně skončí. (Ilustrační foto: Redakční koláž)

Elektronické evidenci tržeb (EET), kterou zavedla předchozí Babišova vláda na kontrolu podnikatelů, v Česku odzvonilo. Kabinet premiéra Petra Fialy (ODS) schválil zrušení evidence od ledna 2023.

Informovalo o tom ministerstvo financí.

„V programovém prohlášení vlády jsme se zavázali zrušit EET, protože přináší zbytečnou administrativu podnikatelům, které souhrnně provoz a aktualizace pokladních zařízení stojí každoročně zhruba 1,5 miliardy korun. Když si k tomu přidáte celkový náklad na straně státu za zhruba půl miliardy korun ročně, nevidím žádný důvod v EET pokračovat,“ uvedl ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS).

„Tím spíše, že ze zákona smí evidovat pouze hotovostní tržby, kterých má být oproti bezhotovostním platbám v roce 2025 podle odhadů jen asi pětina. Logicky se tak postupem času hypotetický rozpočtový přínos EET pro státní rozpočet blíží nule,“ dodal.

Zbavením podnikatelů této povinnosti poklesne podle resortu jejich administrativní zátěž a odpadnou jim náklady s EET spojené, zejména na pokladní zařízení a jeho aktualizaci či na internetové připojení.

Při předpokladu minimálního ročního nákladu ve výši cca 3 tisíce korun a celkového počtu 500 tisíc podnikatelů přijímajících hotovostní tržby a zapojených do EET po rozšíření o třetí a čtvrtou vlnu by se jednalo o souhrnnou úsporu podnikatelům ve výši cca 1,5 miliardy korun ročně.

Pokud jde o celkové provozní náklady na systém EET na straně státu, ze závěrečné zprávy ministerstva vyplývá, že v letech 2017 až 2020 činily tyto náklady MF ČR, Finanční správy a Celní správy zhruba 2,17 miliardy korun. Zrušení evidence tržeb naopak nebude znamenat dodatečný výdaj pro státní rozpočet.

EET v Česku odstartovala 1. prosince 2016, a to pro restaurace a ubytovací zařízení. Od března 2017 je povinná pro podnikatele ve velkoobchodu a maloobchodu. (pel)

Původně měly být 3. a 4. vlna EET spuštěny 1. května 2020. Vláda však novelou zákona EET odložila a kvůli koronaviru pozastavila evidovaní tržeb pro všechny. (pel)