Přímé platby zemědělcům nakonec nebudou mít omezení pro velké podniky, menší farmáři z nich ale dostanou větší podíl. (Ilustrační foto: Redakční koláž)

Přímé platby zemědělcům nakonec nebudou mít omezení pro velké podniky, menší farmáři z nich ale dostanou větší podíl. Zároveň se sníží také maximální výše investiční dotace. Dosud přitom ministerstvo počítalo se zastropováním dotací velkým zemědělským podnikům, nicméně proti návrhu protestovalo několik tisíc lidí před Úřadem vlády. Zástupci Agrární komory ČR a Zemědělského svazu ČR však ani tak nejsou s upraveným návrhem spokojeni a dál hrozí demonstracemi. 

Informovalo o tom ministerstvo zemědělství.

„Jsem rád, že se nám podařilo najít kompromis, který respektuje reálnou situaci v našem zemědělství. Výrazně podpoříme menší zemědělce a ty, kteří chtějí dělat něco navíc pro naši krajinu, současně ale bude zajištěna i dostatečná podpora pro větší podniky, které budou hospodařit v souladu s dotačními pravidly,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL).

Na redistributivní platbu, tedy platbu na první hektary, půjde 23 procent z celkového rozpočtu na přímé platby v novém programovém období Společné zemědělské politiky (SPZ). Umožní to výrazně vyšší podporu malých a středních zemědělců.

Malí a střední, ale i velcí zemědělci, kteří se zapojí do ekologického zemědělství, pak budou díky kombinaci všech podpor moci čerpat až 20 tisíc korun na hektar.

Návrh Strategického plánu nyní počítá s redistributivní platbou na úrovni 23 procent (původní návrh byl 10 procent) z celkové částky na přímé platby. Ta bude určena na podporu prvních 150 hektarů. Výše redistributivní platby je současně natolik vysoká, že umožní České republice nezavádět zastropování přímých plateb.

„Zastropování se ovšem dotkne investičních dotací, kde bude maximální limit 30 milionů korun na jeden projekt. V minulosti to přitom bylo až 150 milionů korun, z čehož těžily především velké podniky. Nyní by se tak mělo dostat na více žadatelů o investice,“ uvedl Nekula.

Míra spolufinancování Programu rozvoje venkova v příštím dotačním období bude podle návrhu 65 procent, což požadovaly téměř všechny zemědělské organizace. V končícím programovém období to bylo 35 procent.

Ministerstvo zemědělství návrh schválený na koaliční radě před odesláním Evropské komisi projedná s neziskovými organizacemi a dalšími partnery.

Dosud přitom ministerstvo počítalo se zastropováním dotací velkým zemědělským podnikům, nicméně proti návrhu protestovalo několik tisíc lidí před Úřadem vlády na akci zorganizované Agrární komorou ČR.

Zástupci Agrární komory ČR a Zemědělského svazu ČR však ani tak nejsou s upraveným návrhem spokojeni.

„Vláda diktuje zásadní změny pravidel pro zemědělské hospodaření, které neprojednala s Agrární komorou ČR a Zemědělským svazem ČR jakožto hlavními zástupci většiny českých zemědělských podniků všech velikostí a různého výrobního zaměření. Ignoruje tak téměř čtyři tisíce demonstrantů, kteří se sešli před sídlem Úřadu vlády České republiky ve Strakově akademii. Hrozí další protesty zemědělců napříč republikou, pokud vláda nezmění svůj přístup,“ uvedla komora v prohlášení.

Podle zástupců obou organizací zvýšení redistributivní platby, tedy platby na první hektary, z původně navržených 10 procent na 23 procent, poškodí vývoj českého zemědělství a produkci kvalitních levných potravin pro obyvatele za dostupné ceny.

“Nová vláda rozhodla na základě dojmů či kusých a zkreslených informací, a především po tlaku organizací, kteří zastupují marginální část zemědělské veřejnosti. Bez nadsázky lze říci, že prohráli zemědělci, které skutečně živí péče o krajinu, půdu a zvířata, a naopak vyhráli velcí vlastníci půdy. Na rozhodnutí vlády nejvíce doplatí rodinné podniky, které už nyní bojují o přežití a patří k tomu nejcennějšímu, co v českém zemědělství je,” řekl prezident Agrární komory ČR Jan Doležal.

“Navrženou změnu považujeme za výsměch všem zemědělcům. Takzvaně kompromisní návrh redistributivní platby a zastropování je kompromis z kompromisu, který znevýhodní všechny zemědělce nad 150 hektarů. Vysoká míra podpory ekologického zemědělství poškodí produkční zemědělce všech velikostí, bez reálného dopadu na nabídku potravin v režimu bio. Naopak povede k výrazné ztrátě produkce potravin,” uvedl předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha. (pel)

Za 20 let ubylo v Česku 26 procent zemědělců. Snížil se hlavně chov zvířat

Za 20 let ubylo v Česku 26 procent zemědělců. Snížil se hlavně chov zvířat