Zahraniční obchod ČR vykázal v listopadu po 5 měsících přebytek. Meziročně se ale propadl o 26 miliard korun. (Ilustrační foto)

Zahraniční obchod ČR vykázal v listopadu 2021 po 5 měsících, kdy byl v deficitu, přebytek 5,7 miliardy korun. Meziročně se však propadl o 26,3 miliardy korun. Celkové saldo nepříznivě ovlivnil především meziročně větší deficit obchodu s ropou a zemním plynem o 7,6 miliardy korun v důsledku růstu cen na světových trzích.

Informoval o tom Český statistický úřad (ČSÚ).

Dále se prohloubil schodek obchodu s počítači, elektronickými a optickými přístroji o 7,2 miliardy korun a základními kovy o 5,1 miliardy korun. Přebytek obchodu s motorovými vozidly se meziročně snížil o 4,5 miliardy korun.

Příznivý vliv na celkové saldo měl zejména meziročně větší přebytek obchodu s elektřinou, plynem, párou a klimatizovaným vzduchem o 8,3 miliardy korun vlivem růstu ceny i vyššího vyvezeného množství elektřiny. Zvýšil se také přebytek u produktů souvisejících s odpady o 1,1 miliardy korun.

Meziročně vzrostl vývoz o 8,1 procenta na 380,4 miliardy korun a dovoz o 17,1 procenta na 374,7 miliardy korun. Listopad 2021 měl o jeden pracovní den více než listopad 2020.

V lednu až listopadu 2021 dosáhl přebytek obchodní bilance 16,4 miliardy korun, což představovalo meziroční pokles o 147,6 miliardy korun. Od začátku roku stoupl meziročně vývoz o 13,4 procenta a dovoz o 19 procent.

Meziměsíčně se po sezónním očištění zvýšil vývoz o 6 procent a dovoz o 2,2 procenta. Trend vývoje ukazuje na růst vývozu (o 1,3 procenta) a dovozu (o 1,2 procenta).

Bilance zahraničního obchodu se státy EU27 skončila v listopadu přebytkem 76,3 miliardy korun, který byl meziročně o 2,6 miliardy korun nižší.

Kladné saldo obchodu s Francií kleslo o 3,1 miliardy koruna zvětšil se deficit obchodu s Polskem o 2,1 miliardy korun. Vzrostlo naopak aktivum obchodu s Německem o 3,7 miliardy korun a Slovenskem o 2,9 miliardy korun.

V listopadu tvořil podíl vývozu do států eurozóny na celkovém vývozu České republiky 65,9 procenta, podíl dovozu ze států eurozóny do České republiky byl 46,7 procenta.

Meziročně stoupl vývoz do eurozóny o 8,2 procenta (19 miliard korun) na 250,7 miliardy korun, dovoz z eurozóny se zvýšil o 13 procenta (20,1 miliardy korun) a dosáhl 175,1 miliardy korun. V listopadu 2021 koruna meziročně posílila vůči euru v průměru o 4,2 procenta.

Schodek zahraničního obchodu se zbožím se státy mimo EU27 se meziročně zvětšil o 23,6 miliardy korun na 68,5 miliardy korun.

Deficit obchodu s Čínou se zvětšil o 9,9 miliardy korun. Přechodem z aktiva do pasiva se zhoršila bilance obchodu s Ruskou federací o 6 miliard korun a Kazachstánem o 2 miliardy korun. (pel)