Celkový majetek České republiky ke konci roku 2020 činil 5,85 bilionu korun. (Ilustrační foto)

Celkový majetek České republiky ke konci roku 2020 činil 5,85 bilionu korun. Meziročně tak stoupl o 4,2 procenta. Jde zejména o stavby, pozemky, movité věci nebo peníze na účtech.

Vyplynulo to z nejnovější konsolidované účetní závěrky České republiky, kterou zveřejnilo ministerstvo financí.

„Jde o první konsolidované účetní výkazy státu, které jsou zejména za druhou polovinu roku 2020 už výrazně ovlivněny průběhem covidové pandemie. Zřejmé je to zejména u závazků z vydaných státních dluhopisů, u státních dopravců jako Letiště Praha či České dráhy a samozřejmě u nákladů na transfery jednotlivých ministerstev, které poprvé v historii země překonaly hranici jednoho bilionu korun,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová (ANO).

Z aktuální účetní závěrky vyplývá, že i v roce 2020 pokračovala v nárůstu celková aktiva státu, která meziročně vzrostla o 4,2 procenta a aktuálně činí 5 846 miliard korun.

Do státních aktiv patří zejména stavby, pozemky, movité věci či peněžní prostředky. Majetek státu byl v roce 2020 kryt z 37,8 procent vlastním kapitálem a z 62,2 procent cizími zdroji.

„Cizími zdroji se rozumí hlavně vydané dlouhodobé státní dluhopisy, jejichž výše dosáhla 1 940,5 miliardy korun. Meziroční navýšení o 401,5 miliardy bylo způsobeno financováním státních výdajů v důsledku covidové pandemie,“ vysvětlil náměstek pro finanční řízení a audit Jiří Fojtík.

Závazky státu díky tomu meziročně vzrostly o 14 procent na celkových 3 406,8 miliardy korun.

S pandemií covid-19 zaznamenaly významný růst náklady na transfery, které meziročně vzrostly o 17,7 procenta na celkových 1 097,9 miliardy korun.

K významným faktorům podílejícím se na jejich růstu patří zvyšování důchodů, růst provozních dotací a sociálních dávek a především přímá státní pomoc poskytovaná jako kompenzace dopadů covidové pandemie (kompenzační bonus pro OSVČ, Antivirus, aj.).

Náklady na transfery tvoří zhruba třetinu celkových nákladů státu, které dosáhly v roce 2020 výše 3 393,7 miliardy korun. Zbývající náklady státu představují náklady na mzdy, odpisy a náklady zdravotních pojišťoven.

Celkové výnosy státu dosáhly v roce 2020 výše 3 194,8 miliardy korun. Ze 35,9 procenta byly tvořeny výnosy z daní a poplatků, a to především výnosy ze sociálního pojištění a výnosy z DPH.

Česká republika tak jako konsolidační celek vykázala v důsledku covidové pandemie ztrátu ve výši 199,4 miliardy korun.

Do procesu sestavování účetních výkazů za Českou republiku bylo zahrnuto 18 159 účetních jednotek.

Jedná se o různorodé typy subjektů, mezi které patří organizační složky státu, jako jsou jednotlivá ministerstva a další úřady státní správy, o územní samosprávné celky, tedy obce a kraje, dále o příspěvkové organizace, zdravotní pojišťovny nebo společnosti s významnou majetkovou účastí státu.

„Nejvýznamnějšími účetními jednotkami státu z pohledu podílu na stavu aktiv a pasiv byly v roce 2020 ministerstvo financí, Skupina ČEZ, hlavní město Praha, Ředitelství silnici a dálnic a Státní fond dopravní infrastruktury,“ řekl Fojtík. (pel)