NKÚ odhalil v účetnictví ministerstva spravedlnosti chyby za 112 milionů. (Ilustrační foto)

Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) odhalil v účetnictví ministerstva spravedlnosti chyby za 112 milionů korun. Hlavní chybou byl přesun nákladů za 106,6 milionu na licence k softwaru z loňského do předloňského roku. 

Prověrku zveřejnil NKÚ.

Kontroloři prověřovali loňský závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu ministerstva spravedlnosti, účetní závěrku ministerstva a údaje předkládané ministerstvem pro hodnocení plnění státního rozpočtu.

V závěrečném účtu a údajích pro hodnocení plnění rozpočtu sice nenašli kontroloři významné chyby, ale nespolehlivé byly podle NKÚ některé údaje účetní závěrky.

Kontrola začala před koncem roku 2020. Resort tak mohl opravit některé účetní nesprávnosti zjištěné kontrolou ještě před uzavřením účetního období 2020. Poté sestavil účetní závěrku, ve které ale byly další nesprávnosti ve výši téměř 51 milionů korun.

Ministerstvo spravedlnosti tyto nesprávnosti podle NKÚ také opravilo, navíc ale provedlo i účetní zápis přesahující 106 milionů korun, kterým přeúčtovalo náklady roku 2020 do roku 2019.

V nové účetní závěrce za rok 2020, kterou resort následně sestavil, tak vznikla významná nesprávnost, která zatížila několik výkazů účetní závěrky.

Ve vedení účetnictví kontroloři zjistili i některé systémové nedostatky.

Kromě nesprávného účtování o nákladech z titulu cestovného se jednalo hlavně o nesprávné nastavení a použití metody časového rozlišení nákladů u opakujících se plateb. To vedlo k chybnému účtování nákladů na technickou podporu softwaru v řádu milionů korun.

NKÚ také upozornil na nedostatky v inventarizaci majetku, především v oblasti drobného dlouhodobého nehmotného majetku a softwaru. V některých případech ministerstvo spravedlnosti nezjistilo rozdíly mezi skutečným a účetním stavem majetku. (pel)