Na ČMKB byly ve 45. týdnu roku 2021 uzavřeny kontrakty za téměř 390 milionů korun. (Ilustrační foto: Redakční koláž)

Na Českomoravské komoditní burze Kladno (ČMKB) byly ve 45. týdnu roku 2021 uzavřeny kontrakty na dodávku 183 tisíc MWh elektřiny a zemního plynu pro konečné odběratele v hodnotě 389 milionů korun.

Roční kontrakty elektřiny s dodávkou v roce 2022 v nízkém napětí uzavíraly s kurzem 3 636 CZK/MWh, ve vysokém napětí s kurzem 3 874 CZK/MWh.

Tříleté kontrakty s dodávkou v letech 2022 až 2024 končily obchodování v nízkém napětí na hodnotě 3 000 CZK/MWh, ve vysokém pak s cenou 3 100 CZK/MWh.

Roční kontrakty zemního plynu s dodávkou v roce 2022 končily obchodování v maloodběru i velkoodběru shodně s kurzem 1 700 CZK/MWh.

Trh pohonných hmot 

Denní kontrakty motorové nafty na trhu pohonných hmot Českomoravské komoditní burzy Kladno se ve 45. týdnu obchodovaly za průměrnou cenu 18,2 CZK/litr. (tis)