Z EU se nesmí stát „supernárodní federace“ potírající národní identitu, varoval premiér Babiš. (Ilustrační foto: Redakční koláž)

Z Evropské unie (EU) se nesmí stát „supernárodní federace“, varoval odcházející premiér Andrej Babiš (ANO). Je přesvědčen, že národní suverenita by neměla být členstvím v EU ponižována, ale měla by být základem a konceptem evropské identity.

„Stojíme před volbou mezi národní suverenitou, nebo evropskou identitou. Já se však domnívám, že tato dualita není správná. Členství v Evropské unii by před nás nemělo stavět takovéto dilema, a mělo by naopak zaručit obojí. Národní suverenita by měla být základem a koncepce evropské identity střechou projektu Evropské unie,“ řekl premiér v předtočeném projevu na konferenci Stěžejní Evropa: Národní suverenita nebo evropská identita při integraci Evropské unie v pražském hotelu Grandium.

Aktuálně se to ale podle něj neděje.

Tvrdí, že po ratifikaci Lisabonské smlouvy začala EU prosazovat koncepci evropské identity na úkor koncepce národní suverenity a existují pokusy učinit rozhodování v bloku více centralizovaným.

Evropská komise má podle Babiše tendence zasahovat do záležitostí členských států. V té souvislosti zmínil například příklady Polska a Maďarska.

„Stručně řečeno, politické elity v Bruselu a v západní Evropě vyvíjejí evidentní tlak na transformaci Evropské unie do podoby nadnárodní federace,“ řekl.

Země střední a východní Evropy podle premiéra s myšlenkou „supernárodní federace“ však nesouhlasí.

Babiš si myslí, že tyto země byly téměř půl století součástí sovětského bloku, proto jsou velmi citlivé na otázky národní suverenity.

Premiér také poznamenal, že od mnoha lidí slyší názory, že při referendu o vstupu do EU v roce 2003 neměli žádné pochybnosti o tom, že je správné být součástí bloku.

Aktuálně ale s členstvím spokojeni nejsou, vidí jinou organizaci, než kterou chtěli. EU podle nich dále nepropaguje volný pohyb lidí, zboží či nápadů, ale byrokracii a čím dál větší zásahy do každodenního života.

Tihle lidé se cítí podvedeni a znovu by pro vstup do EU nehlasovali.

„Před třiceti lety vycházela vize EU z jednotného trhu a jeho čtyř základních svobod: volného pohybu zboží, volného pohybu osob, volného pohybu služeb a volného pohybu kapitálu. Ale zejména po Lisabonské smlouvě začal mít politický aspekt navrch nad ekonomickým hlediskem,“ uvedl.

To však podle Babiše neznamená, že EU nemá v některých oblastech pozitivní výsledky, současně ale EU nedokáže využít svoji sílu v zahraničí, a to ani v regionech sousedících s Evropou.

„Myslím si, že nadešel čas přiznat, že evropský projekt nesplňuje ideály a myšlenky, z nichž na počátku vycházel. I když Evropská unie získávala stále více pravomocí, nepodařilo se jí dokončit projekty, jež zahájila. Jednotný trh není stále dokončen, čtyři svobody nejsou dosaženy v plném rozsahu. Zahraniční a bezpečnostní politika vypadá dobře na papíře, ale ve skutečnosti neexistuje,“ prohlásil.

Zopakoval, že není správné, že například Bulharsko nebo Rumunsko stále nejsou součástí schengenského prostoru.

Neopomněl také ilegální migraci, která podle něj působí v západní Evropě vážné problémy, s nimiž se nedokáže vyrovnat čím dál tím více měst. (pel)