Vláda chce prosadit zastropování daní, 2 procenta HDP na obranu nebo zrušení EET. (Foto: ODS)

Budoucí vláda koalic SPOLU (ODS, TOP09, KDU-ČSL) a Pirátů/STAN slibuje v koaliční smlouvě zastropování daní, 2 procenta HDP na obranu nebo prosazení důchodové reformy. V příštích čtyřech letech hodlá vládní pětikoalice prosadit třeba zrušení elektronické evidence tržeb (EET), kterou zavedl odcházející Babišův kabinet. 

„Česká republika má za sebou nejtěžší období polistopadové historie. Naše země se
musí vypořádat nejen s následky světové pandemie, ale i s následky bezohledné
nezodpovědnosti předchozí vlády. Předchozí vláda za sebou nechává zemi s největším zadlužením v její historii a s vysokým růstem cen, především energií a nemovitostí,“ je uvedeno v úvodu materiálu.

Koalice se zavazuje stabilizovat veřejné finance a odpovědnou rozpočtovou politiku, která „zabrzdí nesmyslné rozhazování peněz daňových poplatníků, nalezne úspory a stanoví dlouhodobé směřování veřejných financí a v co nejkratší možné době zajistí rozumné hospodaření státu“.

Zvýšit by se podle smlouvy měla sleva na poplatníka, povinná registrace k DPH bude až od 2 milionů korun. Elektronickou evidenci tržeb zavedenou Babišovou vládou v prosinci 2016, plánuje koalice zrušit.

Představitelé pětice stran chtějí prosadit důchodovou reformu, která nastaví stabilní systém férových penzí.

Reforma počítá s rozdělením penze na tři části – základní garantovanou, zásluhovou a dobrovolnou spořící.

Vedle toho budoucí vládní koalice slibuje zkrácení doby práce potřebné k dosažení nároku na důchod, růst vdovských a vdoveckých penzí nebo zavedení možnosti posílat jedno procento důchodového pojištění svým rodičům nebo prarodičům.

Dohoda také mimo jiné předpokládá, že firmy budou moci vést účetnictví a daňovou evidenci v eurech.

Vláda se také zavázala k co nejrychlejšímu splnění maastrichtských kritérií nutných pro přijetí eura v ČR. Už dříve nicméně slíbila, že během jejího čtyřletého působení nehodlá společnou evropskou měnu přijímat, protože by to nyní nebylo výhodné.

Obce, kraje i stát mají díky zdanění těžby získat více peněz z dobývání nerostných surovin
na svém území, z čehož by měly profitovat i na přilehlé obce.

Bydlení

Koalice chce upravit nový stavební zákon, aby bylo zajištěno rychlé a digitální stavební řízení prostřednictvím Portálu stavebníka.

U jednoduchých staveb se mají zjednodušit podmínky a zkrátit lhůty u jednoduchých staveb. Změna zákona má také zachovat stavební úřady na místní úrovni.

Případná budoucí vláda plánuje podpořit bydlení vlastnické, nájemní i družstevní. Výstavbu mají podpořit půjčky od Evropské investiční banky a garance státu za úvěry.

Obrana 

Na obranu by mělo Česko dávat dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP) podle dokumentu v roce 2025, výdaj má být zakotven zákonem.

Česká republika se zavázala dávat dvě procenta HDP na obranu do roku 2024, nynější výhled rozpočtu s tím do tohoto data nepočítá.

Doprava 

Koalice se chce zaměřit na výstavbu vysokorychlostních železniční tratí, ale i na dálnice. Za prioritu považuje dostavbu dálnice D1.

Součástí koaliční smlouvy je i zvýšení povolené rychlosti na některých dálničních úsecích na 150 kilometrů za hodinu.

Práce na přípravě kanálu Dunaj-Odra-Labe hodlá budoucí vláda zastavit.

Digitalizace 

Nová koalice počítá s co nejrychlejším zrušením povinnosti nosit u sebe průkazy a dokumenty, pokud si je stát může ověřit jinak.

Dále dokument počítá s posílením kybernetické bezpečnosti nebo s vytvořením podmínek pro zajištění stabilního, rychlého a cenově dostupného internetového připojení na základě tržní nabídky komerčních poskytovatelů.

Životní prostředí 

Koalice slibuje zachování limitů těžby uhlí. Ve vztahu ke Green Deal koaliční smlouva konstatuje, že „ČR se zavázala, že bude zmírňovat dopady klimatických změn a přispěje k dosažení uhlíkové neutrality v EU do roku 2050“.

Jako klíčový obnovitelný zdroj v podmínkách ČR vidí zástupci koalice fotovoltaiku, přičemž by chtěli do roku 2025 nová fotovoltaická zařízení na minimálně 100 tisíc střech do roku 2025.

Vzniknout by měly dva nové národní parky – Křivoklátsko a Soutok (neboli Moravská Amazonie na soutoku Dyje a Moravy).

Nová vláda se chce zaměřit i na ochranu a lepší dostupnost vody.

Zdravotnictví 

Ve zdravotnictví hodlá koalice prosadit možnost dobrovolného doplňkového připojištění a urychlit rozvoj jeho digitalizace. Mimo to hodlá zkvalitnit dostupnost péče, a to zejména v menších obcích a v méně osídlených oblastech.

Školství

Výdaje na školství chce koalice směrovat aspoň k 5,2 procenta hrubého domácího produktu.

Učitelé by měli mít zaručený plat nejméně ve výši 130 procent průměrné mzdy. Koalice hodlá revidovat cíle a obsah vzdělávání. Učiva by mělo být méně a učit by se mělo kvalitněji.

Systém společného vzdělávání, tedy takzvanou inkluzi, chtějí budoucí vládní strany zachovat, zároveň jej ale chtějí podrobit „pečlivé revizi“.

Zemědělství 

V zemědělství by nová vláda chtěla například podpořit platbu na první hektary a zastropování dotací pro největší firmy.

Spravedlnost, vnitřní politika 

Ve spravedlnosti chce koalice zavést korespondenční volbu pro Čechy v zahraničí, schválit zákon o oznamovatelích korupce nebo zkrátit dobu oddlužení na tři roky, když nyní trvá proces v jedné z variant pět let.

Slibuje také nový trestní řád a občanský soudní řád ke zrychlení řízení, zavedení funkčního období státních zástupců a zpřesnění podmínek pro odvolání nejvyššího státního zástupce.

Ve vnitřní bezpečnosti plánuje koalice zavedení vesměs dobrovolné přípravy obyvatel na krizové situace či revizi krizové legislativy.

Hodlá zřídit pozici „poradce pro národní bezpečnost“, která by měla zajistit užší spolupráci zpravodajských a bezpečnostních složek. Koalice dále slibuje zachování práv legálních držitelů zbraní

Pětice stran se zavázala, že do roka představí plány na snížení počtu úřednických míst.

Kultura 

Rozpočet Ministerstva kultury (bez náhrad církvím) bude směřovat k 1 procentu státního
rozpočtu.

Vláda má v plánu připravit zákon o veřejných kulturních institucích a prosazovat vyšší daňové zvýhodnění mecenášství a sponzorování.

Z fondu kinematografie chtějí koaliční strany vytvořit fond audiovize s podporou herního průmyslu a do volby rad veřejnoprávních médií zapojit Senát, když nyní vybírá jejich členy jen sněmovna.

Zahraniční politika 

Zahraniční politika se bude opírat o ukotvení v Evropské unii a NATO a o dobré
vztahy se všemi sousedními státy. Spolupráce ve Visegrádské skupině bude součástí
vazeb ČR na všech úrovních.

Koalice chce rozvíjet vztahy se Spojenými státy i „tradiční strategické partnerství“ s Izraelem. Hodlá podle dokumentu revidovat vztahy s Ruskem a Čínou a v asijsko-pacifické oblasti prohlubovat spolupráci například s Tchaj-wanem, Korejskou republikou a s Japonskem. (pel)

Lídři SPOLU a PirSTAN podepsali koaliční smlouvu. Vzniknou 3 ministerské posty navíc