Společnosti CS SOFT a Oro Navigacija podepsaly smlouvu na upgrade systému pro řízení letového provozu ALS 2.1. (Na snímku generální ředitel CS SOFT Ondřej Camrda)

Společnosti CS SOFT a Oro Navigacija v polovině srpna podepsaly smlouvu na upgrade systému pro řízení letového provozu ALS 2.1, který je v současné době provozován střediskem řízení letového provozu Kaunas státního podniku Oro Navigacija, v Litvě.

Projekt zahrnuje upgrade softwaru a hardwaru. Bude realizován ve dvou následných fázích.

Jakmile bude ATM systém ALS nasazen, řídící letového provozu budou mít k dispozici širokou škálu podpůrných nástrojů, včetně kompletních funkcí SafetyNets, MONA, MTCD, OLDI a dalších.

Na základě aktuálního provozního nastavení umožní nejnovější verze ATM systému ALS společnosti Oro Navigacija pokračovat v poskytování bezpečných a efektivních věžních a přibližovacích služeb řízení letového provozu pro Kaunas a také pohotovostních oblastních služeb řízení letového provozu pro Vilnius.

„Jsme naprosto spokojeni se spolehlivostí použitého řešení, neboť nám umožňuje zajistit bezpečné řízení letů. Po posouzení nových výzev, jimž letectví nyní čelí, nám uvedení dalších funkcí do provozu umožní nejen udržet nejvyšší úroveň bezpečnosti letů, ale také poskytovat služby řízení letového provozu efektivnějším a udržitelnějším způsobem,“ uvedl generální ředitel státního podniku Oro Navigacija Saulius Batavičius.

„Jsme velice rádi, že můžeme prodloužit naši dlouhodobou spolupráci a dále podporovat společnost Oro Navigacija v poskytování bezpečných a spolehlivých letových navigačních služeb ještě efektivnějším způsobem, a to díky implementaci nových systémových funkcí a vylepšením v architektuře systému,“ řekl generální ředitel CS SOFT Ondřej Camrda.

ATM yystém ALS je robustní a provozně osvědčený produkt z dílny společnosti CS SOFT, který byl vyvinut v úzké spolupráci s řídícími letového provozu a dalšími odborníky na danou problematiku.

Lze jej snadno konfigurovat a škálovat tak, aby vyhovoval specifickým potřebám poskytovatelů letových provozních služeb.

Systém může být použit pro potřeby věžních, přibližovacích, oblastních a pozemních služeb řízení letového provozu a je neustále vylepšován, aby odrážel stále se vyvíjející požadavky a trendy v oboru. (tis)