Zahraniční obchod ČR skončil v srpnu 2021 deficitem 28 miliard korun. (Ilustrační foto)

Bilance zahraničního obchodu se zbožím za prvních osm měsíců letošního roku v běžných cenách skončila v srpnu ve schodku 28,1 miliardy korun, což je meziročně o 35,6 miliardy korun horší výsledek.

Informoval o tom Český statistický úřad (ČSÚ).

„Zahraniční obchod se zbožím byl v srpnu ovlivněn prázdninovým režimem v automobilovém průmyslu, což se mimo jiné projevilo poklesem vývozu motorových vozidel. K negativní obchodní bilanci přispěl také výrazný růst cen fosilních paliv,” řekla ředitelka odboru statistiky zahraničního obchodu ČSÚ Miluše Kavěnová.

Přebytek obchodu s motorovými vozidly meziročně klesl o 10,4 miliardy korun.

Dále se prohloubil deficit obchodu s ropou a zemním plynem o 8,9 miliardy korun, základními kovy o 6,7 miliardy korun, počítači, elektronickými a optickými přístroji a zařízeními o 3,8 miliardy korun a chemickými látkami a přípravky o 2,6 miliardy korun.

Příznivý vliv na celkové saldo měl naopak zejména vyšší přebytek bilance kovodělných výrobků o 2,1 miliardy korun a komodit ze skupiny elektřina, plyn a pára o 1,1 miliardy korun.

Meziročně vzrostl vývoz o 8,2 procenta na 277,5 miliardy korun a dovoz o 22,7 procenta na 305,5 miliardy korun. Srpen 2021 měl o jeden pracovní den více než srpen 2020.

V lednu až srpnu 2021 dosáhl přebytek obchodní bilance 44,8 mld. Kč, což představovalo meziroční pokles o 22,1 miliardy korun. Od začátku roku stoupl meziročně vývoz o 20 procenta a dovoz o 21,7 procenta.

Meziměsíčně se po sezónním očištění snížil vývoz o 5,7 procenta a dovoz o 1,5 procenta. Trend vývoje ukazuje na pokles vývozu (o 0,4 procenta) a dovozu (o 0,2 procenta).

Bilance zahraničního obchodu se státy EU27 skončila v srpnu přebytkem 36,8 miliardy korun, který byl meziročně o 3,5 miliardy korun nižší.

Největší pokles aktiva byl zaznamenán v obchodě s Nizozemskem o 1,4 miliardy korun a Belgií o 1,3 miliardy korun. Zlepšila se naopak kladná bilance s Rakouskem o 1,3 miliardy korun.

Schodek zahraničního obchodu se zbožím se státy mimo EU27 se meziročně zvětšil o 31,7 miliardy korun na 63,1 miliardy korun.

Zvětšil se zejména deficit obchodu s Čínou o 8,9 miliardy korun, Japonskem o 2,7 miliardy korun a Korejskou republikou o 2,5 miliardy korun. Přechodem z aktiva do pasiva se zhoršila bilance obchodu s Ruskou federací o miliardy korun. (pel)