Nezaměstnanost v Česku v září 2021 klesla na 3,5 procenta ze srpnových 3,6 procenta. (Ilustrační foto)

Nezaměstnanost v Česku v září 2021 klesla na 3,5 procenta. To je o 0,1 procentního bodu méně než v srpnu a o 0,3 p.b. méně než před rokem. Počet uchazečů o práci klesl proti srpnu o 5 747 na 262 142. Uchazeči v průměru pobírali podporu v nezaměstnanosti 9 289 korun měsíčně. 

Data zveřejnil Úřad práce ČR.

„Pandemie zasáhla ekonomiku velmi tvrdě. Pochopitelně tedy panovaly obavy, že koronakrize dopadne i na trh práce. Přestože se nezaměstnanost loni nepatrně zvýšila, díky programu Antivirus se černé scénáře nenaplnily. Pokládám to za velký úspěch Ministerstva práce a sociálních věcí i Úřadu práce ČR, který podporu vyplácel. Jen díky tomu jsme stále evropskými premianty,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).

Trh práce ovlivňuje poptávka zaměstnavatelů po dělnických profesích, zejména ve zpracovatelském průmyslu a stavebnictví. V řadě regionů nadále trvá, i přes počínající útlum sezónních činností, zájem o sezónní pracovníky v oblastech jako je zemědělství, zahradnictví, lesnictví, rybářství nebo třeba živočišná a potravinářská výroba a obchod.

„V uplynulém měsíci došlo k oživení pracovního trhu. Skončily dovolené a firmy přijímají nové zaměstnance. Zaměstnavatelé rozjeli výrobu, i když se často potýkají s výpadky kvůli nedostatku materiálů a komponentů. K oživení došlo též v rámci zahraniční zaměstnanosti, kdy v příhraničních oblastech pendleři nastoupili opět do zaměstnání. A jako každý rok dorazila v září do evidence ÚP ČR hlavní vlna absolventů. Vývoj na trhu práce ale nijak výrazně neovlivnila,“ shrnul aktuální situaci generální ředitel Úřadu práce ČR Viktor Najmon.

Nejvyšší podíl nezaměstnaných osob byl v září v Moravskoslezském a v Ústeckém kraji (5,3 procenta) a dále v Karlovarském kraji (4,5 procenta).

Tyto tři regiony měly pod ÚP ČR nejvyšší podíl nezaměstnaných osob i v září loňského roku, což odpovídá jejich dlouhodobé ekonomické situaci. Naopak nejnižší nezaměstnanost zůstává v Pardubickém kraji (2,2 procenta).

Z celkového počtu evidovaných uchazečů tvořily 53 procent ženy, což představuje 138 886 nezaměstnaných. Podíl nezaměstnaných žen činil 3,9 procenta a mužů 3,3 procenta.

Bez práce byli nejčastěji uchazeči o zaměstnání s nižší kvalifikací, především uchazeči o zaměstnání s vyučením bez maturity a se základním vzdělání.

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo v září celkem 74 957 osob, což představuje 28,6 procenta všech uchazečů o zaměstnání. Počet lidí s nárokem na podporu v nezaměstnanosti meziročně klesl o 10 583 osob.

Uchazeči v průměru pobírali 9 289 korun měsíčně.

Podporu v nezaměstnanosti do 4 500 korun dostávalo 17 506 (23,4 procenta) osob. Jedná se zejména o klienty, kteří přišli do evidence ÚP ČR např. po skončení rodičovské dovolené, pečovali o osobu blízkou nebo byli v dočasné pracovní neschopnosti po skončení výdělečné činnosti. Maximální výši podpory, tedy 20 075 korun, pak pobíralo 3 480 (4,6 procenta) uchazečů o zaměstnání.

V září vyplatil Úřad práce ČR podle předběžných údajů v rámci podpor v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci celkem 806 684 tisíc korun (srpen 778 342 tisíc korun, červenec 716 022 tisíc korun). (pel)