EU své klimatické cíle splní se zpožděním 21 let, pokud nezvýší tempo i investice, tvrdí studie. (Ilustrační foto)

Evropská unie (EU) je s nastavenými klimatickými cíli pozadu. Podle studie italské elektrárenské společnosti Enel a fóra The European House – Ambrosetti je splní s více než dvacetiletým zpožděním, pokud nebude zrychlena transformace energetického sektoru. 

Takzvaná Evropská zelená dohoda má za cíl snížit do roku 2030 emise oxidů uhlíku alespoň o 55 procent proti hodnotám z roku 1990.

Podle klimatického zákona bude muset EU do roku 2050 vypouštět jen tolik emisí, kolik je schopna vyvážit ekologickými opatřeními.

Podle studie však bude tohoto cíle při současném tempu transformace dosaženo až v roce 2051. K dosažení stanovených cílů jsou v rámci EU zapotřebí investice v hodnotě kolem 3,6 bilionu eur (zhruba 91 bilionů korun).

Studie také upozornila, že členské státy by měly více spolupracovat při transformaci energetického sektoru.

Jedním z cílů EU je zvýšit do roku 2030 podíl energie z obnovitelných zdrojů na konečné spotřebě na 40 procent. Šéf Enelu Francesco Starace nicméně uvedl, že při současném tempu změn by bylo tohoto cíle dosaženo teprve v roce 2043. (pel)