Švédský podnik vyrobil první "zelenou ocel" na světě, bez použití uhlí

Švédský podnik Hybrit vyrobil a dodal na trh první „zelenou ocel“ na světě, tedy ocel vyrobenou bez použití uhlí jen pomocí ekologických udržitelných zdrojů. Výroba oceli pomocí spalování uhlí se podílí na celosvětových emisích skleníkových plynů přibližně 8 procenty.

Upozornila na to ČT.

Firma Hybrit – kterou vlastní ocelářská firma SSAB, státní podnik Vattenfall a těžař LKAB -zahájila před rokem zkušební provoz ve svém pilotním závodě na ocel bez fosilních paliv v Lulei v severním Švédsku. Cílem je nahradit koksovatelné uhlí, tradičně potřebné pro výrobu oceli z železné rudy jinými zdroji.

Využívá k tomu jednak elektřinu z obnovitelných zdrojů a současně jako redukční činidlo vodíku, který připravuje z obnovitelných zdrojů.

Vodík je klíčovou součástí plánu EU dosáhnout do roku 2050 čistých nulových emisí skleníkových plynů.

První dodávku „zelené oceli“ provedl Hybrit ve Švédsku pro výrobce nákladních vozidel Volvo AB jako zkušební provoz.

Komerční výroba materiálu v plném rozsahu pak začne od roku 2026.

Další ekologický ocelářský podnik, H2 Green Steel, plánuje výstavbu ocelárny bez fosilních paliv na severu Švédska, včetně udržitelného vodíkového zařízení, s výrobou zahájenou v roce 2024.

Výroba oceli pomocí spalování uhlí se podílí na celosvětových emisích skleníkových plynů přibližně 8 procenty.

Podle zpráv se očekává, že nahrazení koksovatelného uhlí vodíkem sníží emise z výroby oceli nejméně o 90 procent. (pel)