Německo v plnění klimatických cílů selhalo, kritizovala svou zemi kancléřka Merkelová. (Ilustrační foto: redakční koláž)

Německo v plnění klimatických cílů selhalo, nasypala si popel na hlavu německá kancléřka Angela Merkelová, když hodnotila šestnáct let svého působení v čele německé vlády. Připustila, že Německo nevyvinulo dostatečnou snahu k dosažení klimatických cílů, které stanovila Pařížská dohoda.

V Německu se za uvedené období zvýšil podíl obnovitelných zdrojů energie z deseti na čtyřicet procent. Došlo také k podstatnému snížení emisí skleníkových plynů.

„To, čeho jsme dosáhli, není dostačující,“ prohlásila Merkelová.

„Ve stínu našich závazků plynoucích z Pařížské dohody, ve které jsme se zavázali k omezení globálního oteplování výrazně pod hranici dvou stupňů Celsia ve srovnání s hodnotami před industriální revolucí, jsme selhali,“ konstalovala německá kancléřka.

Poukázala však na to, že cíle nesplnil celý svět.

„V oblasti přírodních věd jsem dostatečně vzdělaná na to, abych mohla objektivně zhodnotit, že současné okolnosti vyžadují navýšení našich snah v oblasti otázek klimatické krize,“ podotkla kancléřka.

Ta považuje za hlavní příčinu výkyvů počasí klimatickou krizi. Německo v posledních dnech čelilo extrémním dešťům, které minulý týden zdevastovaly část země. Rekordní srážky a povodně v Severním Porýní-Vestfálsku stály život zhruba 180 obyvatel Německa. Zničena byla značná část domů včetně infrastruktury.

Podle Merkelové proto Německo musí zvýšit tempo řešení dopadů klimatické krize.

Pařížská dohoda byla přijata v rámci Úmluvy OSN o změně klimatu v prosinci 2015. Jejím cílem je zabránit tomu, aby nárůst globální teploty nepřekročil hranici 1,5 °C. Toho má být dosaženo zejména snižováním emisí skleníkových plynů. (sfr)