Rozhodčí soud Hospodářské komory chrání monopol za cenu personální čistky mezi rozhodci. (Ilustrační foto)

Předsednictvo Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře a Agrární komoře ČR (nadále RSHAK) přijalo začátkem roku 2021 z tuzemského i mezinárodního pohledu zcela bezprecedentní usnesení, podle kterého budou z listiny stálých rozhodců vyškrtnuti všichni, kteří zároveň působí jako rozhodci u jiných rozhodčích soudů v ČR. Cílem kroku, který postrádá jakékoliv právní či faktické zdůvodnění, zřejmě bylo paralyzovat dva další tradiční rozhodčí soudy v republice.

Konkrétně jde o Rozhodčí soud při Burze cenných papírů Praha (RSBCP) a Mezinárodní rozhodčí soud při Českomoravské komoditní burze (PRIAC) tím, že přijdou o rozhodce, kteří dají přednost RSHAK z důvodu jeho prakticky monopolního postavení.

Důsledek je ale překvapivě zcela opačný: Rozhodčí soud Hospodářské a Agrární komory v posledních týdnech přišel o řadu renomovaných rozhodců, kteří dali přednost dalšímu působení u dalších dvou českých rozhodčích soudů.

Usnesení o záměru vyškrtnout rozhodce, kteří působí i u jiných rozhodčích soudů v ČR, přijalo předsednictvo RSHAK 18. 1. 2021. Rozhodci dostali čas na rozmyšlenou do 28. 2. 2021, do kdy museli písemně oznámit, že ukončili své působení u dalších českých rozhodčích soudů.

Následně 29. března 2021 skutečně rozhodlo předsednictvo RSHAK o vyškrtnutí těchto rozhodců, takže již nemohou rozhodovat spory u této rozhodčí instituce, přestože se jedná o jedny z nejzkušenějších rozhodců, jejichž jména nejsou spojovány s žádnou kontroverzní kauzou, na rozdíl od některých jmen, které na listině RSHAK zůstala.

Kontroverzního hlasování o tomto usnesení se účastnilo 9 členů předsednictva RSHAK, 8 bylo pro, 1 se zdržel. Předsedou soudu při RSHAK je JUDr. Juraj Szabó, Ph.D., místopředsedové jsou Mgr. Radek Pokorný, JUDr. Alexandr Mareš, Ph.D.,  JUDr. František Honsa, Ph.D. a JUDr. Petr Hostaš. Předsednictvo má dalších šest členů.

Mezi vyškrtnutými rozhodci jsou například Prof. Alexander Bělohlávek, advokát, pedagog a rozhodce u řady českých i zahraničních rozhodčích soudů, JUDr. Vít Horáček, Ph.D., advokát, partner AK Legalité, JUDr. David Řezníček, LL.M., Ph.D., advokát a společník AK REZNICEK & Co. a JUDr. Vladana Vališová, LL.M., advokátka. Z listiny rozhodců RSHAK zmizela i JUDr. Jitka Mothejzíková, advokátka, která na funkci rozhodce sama rezignovala s odůvodněním, že pokládá výše zmíněné usnesení za nezákonné, nekompetentní a nemravné a nechce být proto s RSHAK dále spojována.

Situace rozhodčího řízení v Česku

V České republice panuje v oblasti rozhodčího řízení situace, kdy RSHAK má faktický monopol, protože jako jediný rozhodčí soud má kompetenci rozhodovat veškeré spory mezi podnikateli. Dva další stálé rozhodčí soudy – při Burze cenných papírů Praha a při Českomoravské komoditní burze Kladno můžou rozhodovat pouze spory týkající se obchodů s cennými papíry, resp. s komoditami.

V Poslanecké sněmovně PČR aktuálně prošel prvním čtením sněmovní tisk 993, jehož součástí jsou ustanovení rozbíjející monopol RSHAK a dávající univerzální kompetenci k rozhodování podnikatelských sporů i dalším dvěma stálým rozhodčím soudům.

JUDr. David Řezníček, jeden z rozhodců, kteří dali přednosti dalšímu působení u Rozhodčího soudu PRIAC, a byl tedy vyškrtnut ze seznamu rozhodců RSHAK, uvádí:

„RSHAK nelze do budoucna považovat za zcela transparentní instituci. Absurdním krokem RSHAK byl bohužel do budoucna poškozen celý institut rozhodčího řízení v ČR, který by za standardních okolností představoval významnou alternativu vůči státní justici šetřící její kapacity. Česká republika z mezinárodního pohledu strany obchodních sporů od vedení rozhodčího řízení ČR spíše odrazuje. To potvrzují mj. i statistiky Mezinárodního rozhodčího soudu v Paříži (ICC), které za poslední tři roky ČR řadí mezi světově nejméně populární místa pro vedení rozhodčího řízení.“

„Česká republika byla zvolena jako „seat of arbitration“ pouze v jednom jediném případě a je tak z hlediska mezinárodních arbitráží vnímána podobně jako třeba Kamerun nebo Pobřeží slonoviny. Mezi nejprestižnější jurisdikce v mezinárodní arbitráži naopak patří Francie, Velká Británie, Švýcarsko nebo Singapur. Dlouholetý pokles řešených sporů a bezprecedentní krok vyškrtnutí jedněch z nejlepších rozhodců ukazuje, že RSHAK nefunguje, jak má, a důvěryhodnosti samotného rozhodčího řízení neprospívá, a to z tuzemského, ani mezinárodního pohledu. Zrušení monopolu RSHAK na arbitráže podnikatelských sporů je klíčové pro zlepšení důvěry veřejnosti v rozhodčí řízení a  tedy i právního prostředí v Česku,“ dodal. (tis)