Firmu v Česku bude možné založit on-line. (Ilustrační foto)

Firmu v Česku bude možné založit on-line. Poslanecká sněmovna schválila digitalizaci činnosti notářů. Přijatá novela předpokládá, že notáři budou moci provádět část zápisů v elektronické podobě. Změna notářského řádu navazuje na zákon o právu na digitální služby, díky kterému mají lidé získat právo řešit úřední věci výhradně elektronicky.

Elektronické zápisy mají zlepšit podnikatelské prostředí a to zejména v případě rozhodnutí orgánů společností a zápisů do veřejných rejstříků.

Sněmovna upravila předlohu tak, aby byla v souladu se zákonem proti praní špinavých peněz.

Notáři budou k založení obchodní spolenčosti využívat videokonference. Úřední razítko a vlastnoruční podpis notáře by nahradila elektronická podoba.

Notáři by také ověřovali pravost elektronických podpisů. Dostanou také výslovné právo provádět zápisy do evidencí skutečných majitelů a svěřenských fondů.

Notářská komora by nově také vedla Evidenci ověřených podpisů a Sbírku dokumentů, která by obsahovala údaje o zápisech. Oba rejstříky by byly podle novely veřejně přístupné, lidé by si tedy mohli ověřit pravost ověřovací doložky nebo notářského zápisu. (sfr)