Společnosti CS SOFT a ATRAK nabízejí ucelená řešení pro řízení letového provozu.

Společnosti CS SOFT a ATRAK z holdingu CZECHOSLOVAK GROUP jsou zkušenými dodavateli nejmodernějších ATM systémů a řešení pro letectví. Firmy dlouhodobě spolupracují na vývoji nejlepších řešení pro zákazníka a patří k významným hráčům nejen v tuzemsku, ale i v globálním kontextu.

„Díky společnostem CS SOFT a ATRAK, které v Praze zaměstnávají přes stovku špičkových vývojářů a testerů, dodává náš holding ucelené řešení pro řízení letového provozu od radarů až po softwarové systémy, které zpracovávají informace ze vzdušného prostoru,“ uvedl místopředseda představenstva holdingu CSG David Chour.

Vzhledem k dlouhodobé spolupráci si specialisté a kolegové z obou firem navzájem vypomáhají při analýze problémů, konzultacích a hledání nejlepšího řešení. Synergie ještě vzrostla loni, kdy se ATRAK (dříve Ifield Computer Consultancy) stal součástí skupiny CZECHOSLOVAK GROUP a její divize CSG Aerospace.

CS SOFT vyvíjí a dodává systémy, které zpracovávají mimo jiné údaje letových plánů, radarová data, pomáhají s koordinací se sousedními státy, počítají 4D trajektorie letů, zatížení sektorů vzdušného prostoru a poskytují řídícím mnoho dalších nástrojů nezbytných pro udržení přehledu o letovém provozu a jeho řízení.

Produktové portfolio doplňují 2D a 3D ATC simulátory, které umožňují plnohodnotný výcvik řídících letového provozu.

Společnost se také zabývá vývojem přehledových a monitorovacích systémů jakožto prostředků pro udržení přehledu o vzdušné a pozemní provozní situaci. Vyvíjí víceúčelové nástroje umožňující komplexní a bezpečnou distribuci citlivých dat různých formátů a v posledních letech se věnuje i vývoji software na zakázku.

CS SOFT je významným tuzemským dodavatelem, ale může se pochlubit také úspěšnými instalacemi mezi civilními i vojenskými složkami řízení letového provozu na čtyřech kontinentech.

Společnost ATRAK vyvíjí a dodává produkty zahrnující kritické systémy používané řídícími letového provozu, přehledová zobrazení, systémy k modelování vzdušného prostoru či business a finanční řešení pro účetnictví, fakturaci a statistiky. Mezi klíčové produkty společnosti patří Aeronautical Billing (ATRAK-AB), což je unikátní fakturační systém, který přináší z pohledu nákladů efektivní a spolehlivé řešení pro správu faktur a příjmů z letových poplatků.

Dalším inovativním produktem je systém Business Planning and Modelling (ATRAK-BPM), který umožňuje managementu firem působících v letectví optimalizovat rozhodnutí na základě prezentace zpracovaných provozních a finančních údajů. Firma dodává i certifikovaný přehledový zobrazovací systém Information Data Processing (ATRAK-IDP) a modulární řešení Aeronautical Information Management (ATRAK-AIM).

Systémy využívají zákazníci po celém světě, mezi nejvýznamnější v tuzemsku patří Řízení letového provozu ČR, s.p. a Ministerstvo vnitra ČR a dále poskytovatelé letových navigačních služeb v Gruzii, Kuvajtu, Ománu, Dominikánské republice a v dalších zemích.

Obě firmy dlouhodobě spolupracují například na údržbě a rozvoji systémů ESUP, ATRAK-IDP a ATRAK-AIM, které jsou důležitou součástí infrastruktury ŘLP ČR, s.p. Spolupráce je kontinuální již řadu let, a probíhá zejména na úrovni rozhraní pro výměnu dat mezi systémy, kdy týmy spolupracují při vývoji, integraci a testování nových funkcí. (tis)