EU zdražila dovoz menších poštovních zásilek ze zemí mimo Unii.

EU zdražila dovoz menších poštovních zásilek ze zemí mimo Unii. Příčinou zdražení je zavedení nových celních pravidel. Počet poštovních zásilek ze zemí mimo EU, které podléhají celnímu řízení, se od července může až ztrojnásobit.

Podlenových celních pravidel Evropské unie bude nutné i za zásilky s hodnotou do 22 eur (cca 560 Kč) odvádět DPH.

Nové celní nařízení se bude vztahovat i na zásilky z Velké Británie, která vystoupila z EU a od roku 2021 již spadá do kategorie takzvaných „třetích zemí“.

Některé zásilky by tak mohly zdražit až na dvojnásobek.

Důvodem nových celních pravidel má být snaha čelit údajnému podhodnocování poštovních zásilek a bránit se dovozu levného zboží především z Číny či Spojených států.

V současné době zásilky nízké hodnoty prochází jednoduchým celním řízením, které zajišťuje poštovní operátor či přepravce.

Nově bude muset příjemce podávat elektronické celní prohlášení. To se dosud vztahovalo na balíky s cenou od 22 do 150 eur.

Pokud si lidé v ČR objednají zboží například v červnu, ale zásilka do ČR dorazí až v červenci, budou muset k zásilkám podat elektronické celní prohlášení vlastními silami, nebo se nechat zastoupit poštovním operátorem či dopravcem.

Stejný postup se bude uplatňovat i u zásilek, které sice do Česka dorazí do 30. června, ale k celnímu řízení budou předložené až v červenci.

Česká pošta chce za příjemce vyřizovat celní řízení za 97 korun v případě jeho součinnosti nebo za 150 korun bez ní. (sfr)

Podle nových pravidel zůstávají od DPH osvobozené dary zasílané příležitostně mezi fyzickými osobami do hodnoty 45 eur. Ovšem i pro tyto zásilky bude nutné nově podat elektronické celní prohlášení. (sfr)