V Praze vznikne Agentura EU pro kosmický program. (Ilustrační foto: redakční koláž)

V Praze vznikne Agentura EU pro kosmický program. Schválil to Evropský parlament. Česko se tak má stát centrem evropského výzkumu vesmíru. Nové centrum vznikne rozšířením Agentury pro globální navigační systém, která již sídlí v Praze. Změnu ještě musí schválit členské státy.

Reformu unijního vesmírného programu zpočátku provázely komplikace. Své výhrady ke změnám měla zejména Evropská vesmírná agentura, což je organizace sídlící v Paříží, která není součástí Evropské unie. Obávala se překrývání své role s novými úkoly pražské agentury.

V příštích sedmi letech bude na vesmírné aktivity EU k dispozici téměř 15 miliard eur, což je více než 380 miliard korun.

Největší část peněz, zhruba dvě třetiny, připadnou právě na programy řízené z Prahy.

Centrum v Praze bude kooordinovat unijní vesmírný program, v Paříži se pro něj vyvíjí technologie.

Pražská agentura bude mít na starosti řízení využití technologií, bezpečnost a vztahy s uživateli. Evropská vesmírná agentura bude přispívat zejména v oblastech výzkumu a vývoje nebo v implementaci programů.

Transformace pražské agentury má přinést rozšíření pracovních míst ze současných dvou stovek až na trojnásobek. (sfr)