Holdingu CSG vrostly v roce 2020 tržby i provozní zisk. (Ilustrační foto)

Průmyslově-technologický holding CSG vlastněný českým podnikatelem Michalem Strnadem zveřejnil spolu s výroční zprávou za rok 2020 konsolidované výsledky svého loňského hospodaření. Tržby dosáhly více než 15 miliard Kč a meziročně vzrostly o 27 procent. Zisk z provozní činnosti byl ve výši 1,47 miliardy Kč a meziročně mírně stoupl o necelých 7 procent.

Pokračuje tak zatím nepřetržitý růst skupiny CSG od jejího vzniku.

Co se týče nekonsolidovaných výsledků, které se týkají i propojených společností, které nejsou přímo součástí holdingu, tržby dosáhly 25,7 miliardy Kč a ukazatel EBITDA 2,7 miliardy Kč.

Z pohledu EBITDA se nejlépe dařilo automobilce Tatra Trucks, jež přispěla k holdingovému výsledku půlmiliardou, společnost Excalibur Army vytvořila EBITDA 375 milionů, Slovak Training Academy, která školí ve slovenských Košicích piloty vrtulníků, dosáhla spolu se sesterskou společností European Air Services EBITDA ve výši 485 milionů a výrobce brzdových systémů a komponentů pro kolejová vozidla DAKO-CZ bezmála 300 milionů korun.

„Na to, že máme za sebou rok ovlivněný zásahem covidu, jsme dosáhli vynikajícího výsledku. Výkonnost našich společností nebyla zásadně ovlivněna i díky tomu, že se nám podařilo udržet výrobu. Vždyť například Tatra Trucks byla v roce 2020 jednou z mála automobilek, která ani na den nepřerušila výrobu a tím bez problémů naplnila nasmlouvané obchodní kontrakty,“ uvedl David Chour, místopředseda představenstva a finanční ředitel CSG.

Obtížnější situace byla v leteckém průmyslu. Zde se společnosti holdingu musely vypořádat s největšími negativními vlivy. Nicméně rozsah aktivit holdingu v tomto segmentu je pestrý, a ne všechna odvětví procházela útlumem: například radarovým společnostem, jež v divizi Aerospace reprezentují pardubičtí výrobci Eldis EBITDA 279 milionů a Retia s EBITDA 46 milionů korun, se díky nasmlouvaným zakázkám dařilo.

Schopnost pružně zareagovat na změny na trhu se pozitivně promítla též na výsledku ostravských leteckých opraven Job Air Technic, jež omezení leteckého provozu zasáhlo citelněji. I této firmě se však podařilo udržet kladný provozní výsledek EBITDA ve výši 75,5 milionů korun.

Dařilo se také společnostem divize Defence, jež zahrnuje mimo jiné firmy Tatra Defence Vehicle (tržby 1,7 miliardy, EBITDA 101 milionů korun) a Excalibur Army (tržby 2,2 miliardy, EBITDA 375 milionů korun). Celkově se společnosti, které se věnují zakázkám obranného průmyslu, podílely na tržbách holdingu ze 45 procent.

„V roce poznamenaném covidem byl náš úspěch podmíněn dvěma základními faktory: zvládnutím realizace nasmlouvaných zakázek a vzhledem k budoucímu rozvoji také získáním zakázek nových. Zde jsme se museli vyrovnat s obtížnými podmínkami, kdy nebyly možné osobní kontakty a jednání se často omezila jen na videokonference.“

„Je potěšující, že naše firmy oba problémy překonaly.  Velmi dobrého výsledku dosáhla též naše exportní společnost Excalibur International,“ zdůraznil David Chour.

Excalibur International dosáhl tržeb ve výši 3 miliardy a provozního zisku EBITDA 235 milionů korun.

Konsolidované výsledky holdingu CSG za 2020 a jejich porovnání s rokem 2020 ukazuje následující tabulka:


Konsolidované výsledky CSG (v mil. Kč) 2020 2019
Tržby 15 029 11 839
Zisk z provozní činnosti 1 471 1 393
EBITDA 2262 2611
Vlastní kapitál 9 132 8 706

Výroční zpráva holdingu CSG za rok 2020 je zveřejněna na internetových stránkách skupiny.


Akvizice v roce 2020

Do skupiny byl na začátku roku 2020 zakoupen závod vyvíjející pokročilé systémy řízení letového provozu od britské společnosti ICC Ltd. Nově získaná společnost dostala jméno ATRAK a.s. a byla zařazena do divize CSG Aerospace, kde velmi úzce spolupracuje především se společností CS SOFT a.s. Tím se významně zvýšila síla skupiny v oblasti high-tech firem dodávajících systémy pro řízení letového provozu.

Další posilou divize CSG Aerospace bylo zakoupení pardubické společnosti RETIA, a.s., která patří mezi významné české výrobce radarové techniky a systémů řízení pro obrannou a bezpečnostní oblast. Společnost RETIA, a.s., která byla před svým začleněním do skupiny CSG přímo vlastněna Michalem Strnadem, se tedy stala v roce 2020 součástí konsolidovaného celku skupiny CSG.

V divizi CSG Defence posílila skupinu španělská společnost Fábrica de Municiones de Granada (zkráceně FMG) vyrábějící široké portfolio munice velkého kalibru splňující standardy NATO, která byla koupena od skupiny GDELS se souhlasem španělské vlády. FMG patří mezi nejstarší munice v Evropě s tradicí sahající až do 14. století. Jedná se o první akvizici CSG v západní Evropě.

V září 2020 získala skupina 50procentní podíl v předním českém centru umělého oplodnění Prague Fertility Centre s.r.o. (PFC) se svými dceřinými společnostmi AsterIVF s.r.o. a Sondany s.r.o. V první kvartálu roku 2021 získala CSG i zbývající podíl v PFC a stala se stoprocentním vlastníkem.

Historie skupiny CSG

Kořeny budoucího holdingu CSG sahají až do roku 1995, kdy byla založena českým podnikatelem Jaroslavem Strnadem společnost EXCALIBUR ARMY spol. s r.o., (dále Excalibur) která zpočátku podnikala zejména v nákupu a prodeji nepotřebného majetku Armády ČR.  Zakladatel holdingu se časem rozhodl provozovat podnik, kde by mohl provádět opravy i výrobu speciální techniky a náhradních dílů.

V roce 2005 k tomu účelu získal areál zkrachovalého vojenského opravárenského podniku v Přelouči, který se stal i sídlem vedení společnosti.  V roce 2008 Jaroslav Strnad rozšiřuje své aktivity na Slovensko majetkovým vstupem do společnosti MSM Martin, která se zabývá delaborací a opravami munice.

V roce 2010 vstupuje Jaroslav Strnad do nového oboru, na železnici. Vykupuje od skupiny menších akcionářů podíly ve společnosti DAKO-CZ, jejímž hlavním programem je výroba brzdových systémů a komponentů pro kolejová vozidla.

Zásadním milníkem v rozvoji skupiny byl rok 2013, kdy Jaroslav Strnad získal většinový podíl v automobilce Tatra a jeho společnost Excalibur vyhrála soutěž na prodej vojenského opravárenského podniku ve Šternberku.

Do obou podniků vstoupil, když byly kvůli nedostatku zakázek a podfinancování v kritické situaci. Dnes se jedná o prosperující součásti skupiny.

Vzhledem k expanzi podnikání nastala potřeba založit holdingovou strukturu, tedy dnešní skupinu CSG. Ta byla založena v roce 2014 pod názvem EXCALIBUR GROUP a. s. K přejmenování na CZECHOSLOVAK GROUP a. s. došlo začátkem roku 2016.

Rok 2016 byl zároveň obdobím největší expanze. Do CSG přibyly letecké opravny JOB AIR Technic, radarový výrobce RETIA či společnost ELTON hodinářská, výrobce hodinek značky PRIM. Na zelené louce byla založena společnost TATRA DEFENCE VEHICLE zaměřená na výrobu speciálních pozemních vozidel. 

Expanze pokračovala, i když v menší míře, i v roce 2017, kdy se součástí skupiny stal vývojář systémů pro řízení letového provozu CS SOFT a výrobce radarů ELDIS Pardubice.

V roce 2018 došlo ke změně vlastníka skupiny. Zakladatel Jaroslav Strnad odchází z CZECHOSLOVAK GROUP a zakládá novou skupinu CE Industries zaměřenou na těžké strojírenství, recyklaci a železniční dopravu. Vlastnictví CSG převádí na syna Michala Strnada. Pod jeho vedením pokračuje úspěšný rozvoj skupiny v jejích hlavních oborech. Příležitostně dochází k dalším akvizicím a investicím.