Společnost CS SOFT prodloužila servisní smlouvu se svým dlouholetým zákazníkem společností Řízení letového provozu České republiky.

Společnost CS SOFT prodloužila servisní smlouvu se svým dlouholetým zákazníkem společností Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.) o dalších pět let. Účelem této smlouvy je zajistit kvalitní a spolehlivou technickou a softwarovou podporu pro simulátor CANI, který je využíván střediskem CANI (Czech Air Navigation Institute) pro výcvik řídících letového provozu ŘLP ČR, s.p. a pro výcvik řídících letového provozu externích klientů.

SIMU CANI je komplexní ATC simulátor, vyvinutý společností CS SOFT, sloužící pro výcvik řídících letového provozu pro oblastní (ACC), přibližovací (APP) a letištní službu řízení (TWR). SIMU CANI byl ŘLP ČR, s.p. dodán a uveden do provozu v roce 2014. Poté prošel dalším plánovaným a zakázkovým vývojem prostřednictvím několika releasů (updatů) tak, aby neustále odrážel a naplňoval aktuální potřeby zákazníka.

Poskytovaná servisní podpora tohoto produktu je v plné kompetenci společnosti CS SOFT.

CS SOFT je společnost, která přes 30 let vyvíjí a dodává nejmodernější ATM systémy a řešení pro letectví. Svým zákazníkům poskytuje škálovatelné systémy pro řízení letového provozu, které jim umožňují bezpečně a efektivně řídit více než 4 500 letových pohybů denně.

Z CS SOFTu se v průběhu let stala dynamická evropská společnost s pokročilými metodami vývoje softwaru, bohatými zkušenostmi, rozsáhlým produktovým portfoliem a úspěšnými instalacemi na čtyřech kontinentech jak pro civilní, tak pro vojenské účely. (tis)