Přechod z uhlí na plyn vyjde české teplárny podle studie na zhruba 100 miliard korun, spočítala studie.

Konec spalování uhlí v Česku se prodraží. Teplárny budou muset jen do konce roku 2030 investovat přibližně 100 miliard korun, aby přešly z uhlí na plyn. Vyplývá to z únorové studie Českého vysokého učení technického (ČVUT), na které podíleli i zástupci Teplárenského sdružení ČR.

Informoval o tom server E15.

Podniky tlačí do přechodu na jiné palivo hlavně astronomické ceny emisních povolenek, které musí provozy spolu s dalšími emitenty nakupovat při vypuštění každé tuny oxidu uhličitého ze svého provozu.

Aktuálně se cena povolenek pohybuje nad 40 eury za 1 tunu, přitom ještě v dubnu 2020 stály polovinu.

Uhelné zdroje v Česku pokrývají zhruba 60 procent výroby tepla. Studie přitom počítala s předpokladem, že 85 procent bude do roku 2030 buď zrekonstruováno, nebo úplně nahrazeno novým provozem.

Jak informoval server, dvě třetiny současné výroby tepla z uhlí má nově obstarat zemní plyn. Další pětina uhlí bude nahrazena biomasou a přibližně 13 procent energeticky využitel­ným odpadem.

Předpokládaná výše investic je přitom odhadována mezi 98 a 108 miliardami korun. Konečná výše se bude odvíjet od toho, zda nastane optimistický scénář, anebo konzervativní. Těžko odhadnutelné jsou také budoucí ceny.

V chystaných fondech jsou pro transformaci teplárenství vyčleněny desítky miliard, finální částka však podle E15 není zatím stanovena.

Při dnešních cenách emis­ních povolenek by zhruba 52 miliard přišlo z Moderni­začního fondu a 1,7 miliardy z Národního fondu obnovy. Teplárny s výkonem nad 1 megawatt by k tomu mohly využívat ještě provozní podporu.

Studie předpoklá­dá, že ta do roku 2030 vyjde na 20 až 35 miliard, přičemž ministerstvo průmyslu a ob­chodu souhrnnou podporu odhaduje na zhruba 50 mi­liard. (pel)