Prodej vojenského materiálu na mezivládní úrovni podpoří nová agentura ministerstva obrany.

Nová agentura ministerstva obrany bude podporovat prodej vojenského materiálu na mezivládní úrovni. Záměr na její založení schválila vláda. Agentura pro mezivládní obrannou spolupráci (AMOS) bude součástí ministerstva obrany jako jeho samostatný útvar, sdělil Jakub Fajnor z tiskového oddělení ministerstva obrany.

Cílem nově vznikající agentury je podpora prodeje vojenského materiálu na mezivládní úrovni, neboli G to G. Agentura nebude podle ministerstva skutečně nakupovat a prodávat vojenský materiál. Bude ale zajišťovat vládní zprostředkování dohod, které budou zastřešeny zárukami za technickou kvalitu zboží a mezivládní dohodou o vojensko-technické spolupráci.

Záruky za technickou kvalitu dodávaného materiálu bude mít na starosti státní podnik Vojenský technický ústav. „V konečné fázi agentura AMOS navrhne vhodné řešení státního zastřešení kontraktu, který bude podepsán mezi českým dodavatelem a zahraniční vládou,“ uvedl Fajnor.

„Po podobné podpoře od státu volají české firmy už mnoho let. Nástrojem pro mezivládní obchod s vojenským materiálem disponuje jen sedm států na světě a nyní k nim bude patřit i Česká republika,“ uvedl ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO), který návrh předložil.

Česko formou mezivládní dohody nakupuje například vojenské vrtulníky ze Spojených států nebo mobilní radary z Izraele.

Ministerstvo obrany odhaduje náklady na první rok fungování agentury na 16 milionů korun, pracovat v ní bude 10 lidí. Činnost by měla zahájit 15. března.

Vznik agentury podle ministerstva vychází ze zkušeností například Spojených států, Francie, Švédska nebo Izraele a pomáhá mimo jiné zaručit větší důvěryhodnost. Ministerstvo věří, že AMOS českým vývozcům vojenského materiálu zajistí konkurenční výhodu.

„V mezinárodním kontextu tím Česká republika vyšle jednoznačný signál, že je vždy připravená a schopná adaptovat se na nové podmínky. Pro mnohé státy se můžeme stát cenným spojencem v oblasti obranné spolupráce,“ uvedl náměstek pro řízení sekce průmyslové spolupráce ministerstva obrany Tomáš Kopečný.

Ministerstvo obrany počítá také se zřízením meziresortní pracovní skupiny, ve které budou i zástupci ministerstva průmyslu a obchodu, ministerstva zahraničních věcí a ministerstva financí.