Pětina podnikatelů v uzavřených nebo omezených sektorech hospodářství za měsíc zkrachuje, ukázala anketa Hospodářské komory ČR.

Pětině podniků v Česku z nejzasaženějších oborů hrozí do 1 měsíce krach, pokud budou nadále platit stávající zákazy, kterými vláda omezila jejich činnost, nebo jsou závislí na činnosti uzavřených provozů. Dalších až 40 procent podniků z nejpostiženějších sektorů zřejmě zamíří do insolvence do 3 měsíců.

Ukázalo to šetření, které provedly Hospodářská komora a 8 podnikatelských svazů mezi živnostníky a podniky, které působí v nejvíce vládními restrikcemi postižených oborech, jako jsou restaurace, bary, vnitřní sportoviště, prádelny, čistírny, eventy nebo obchody.

„Podnikatelé v oblasti gastronomie a ubytování rok bojovali o přežití, ale už jim dochází síla nebo finanční prostředky. Někteří už museli ukončit své podnikání, jiní míří do insolvence, nemohli už ustát nejistotu a ztráty,“ zdůraznil prezident Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek.

Alarmující podle něj je, že každý osmý podnikatel, i když přežil jarní a podzimní vlnu pandemie, je v současnosti na pokraji bankrotu, protože mu zbývají peníze už jen na měsíc.

„Necelá polovina našich členů je schopna udržet své podnikání jeden až tři měsíce. Proto je nejvyšší čas, aby se vláda rozhodla, zda nechá tyto lidi padnout, nebo určí, za jakých hygienických pravidel můžou otevřít,“ dodal.

„Současnou pandemickou situací jsou dle výsledků šetření postiženi nejvíce podnikatelé v oblasti cestovního ruchu sídlící v Praze. Praha kvůli odlivu zahraničních turistů, studentů a častému nastavení home office zažívá velký propad, a to jak v oblasti cestovního ruchu, restaurací, hotelů tak i obchodů s nepotravinářským zbožím,“ upozornil viceprezident Hospodářské komory a prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza.

Nejvíce ohroženými jsou podle něj přitom mikropodniky s maximálně 10 zaměstnanci.

Z průzkumu také vyplynulo, že většině podnikatelů současné vládní programy pokrývají méně než třetinu jejich mzdových a fixních nákladů. Zbylých 70 procent měsíčních nákladů zcela uzavřených nebo polouzavřených provozů se snaží zaplatit půjčkami od bank, rodinných příslušníků a přátel nebo z vlastních rezerv.

Jde například o nájemné, leasing, energie či pojištění. Řada z nich se zadlužuje u svých dodavatelů, se kterými mají uzavřené dohody o posečkání s platbami.

„Výsledky šetření vedení České barmanské asociace vůbec nepřekvapily. Potvrdilo se, že provozovatelé barů nesedí na uspořených milionech. Naopak, 15 procent z nich buď míří do insolvence, nebo už bylo nuceno podnikání ukončit. Čtvrtina pak současnou situaci vydrží maximálně měsíc,“ komentoval výsledky prezident České barmanské asociace Aleš Svojanovský.

Dodal, že to asociace považuje za jednoznačné selhání státu v oblasti kompenzací postihnutým subjektům.

Desetina podnikatelů sítem podpor v současnosti zcela propadá, i přestože jsou mimořádnými opatřeními zasaženi, upozornila Hospodářská komora.

S největšími problémy při pokrytí nákladů se potýkají prádelny a čistírny, u kterých je i největší zastoupení těch, kteří nemají nárok na žádnou kompenzaci.

„Čísla z ankety nám znovu ukazují, jak málo vláda prádelnám a čistírnám pomáhá. Nový dotační program, který bude pamatovat i na obory jako je náš a na škody vzniklé i v minulém roce, je nezbytností, aby byla zachována kontinuita našich služeb,“ uvedla prezidentka Asociace prádelen a čistíren Jana Puškáčová.

V souvislosti se záměrem vlády vyplácet podnikatelům kompenzace vypočtené jen přes zaměstnance zjišťovaly podnikatelské organizace v nejpostiženějších oborech, na jakém parametru by měl být program postaven.

„V sektoru fitness je 89 procent respondentů v pozici mikrofirmy, která zaměstnává maximálně 10 zaměstnanců. Realita je, že osob v pracovním poměru je u nás absolutní minimum. Proto je pro sektor fitness a dalších vnitřních sportovišť podpora v podobě kompenzací dle počtu zaměstnanců zcela neefektivní,“ uvedla prezidentka České komory fitness Jana Havrdová.

„Stávající stav nevyhovuje ani filmovým distributorům, uzavřená kina se podepisují na jejich narůstajících ztrátách každým dnem. Státní kompenzace většině z nich pokrývají fixní a mzdové náklady jen do 20 či 30 %. Někteří z našich členů ale nedosáhnou na žádnou pomoc. Podpora přepočtená na počet zaměstnanců má s ohledem na typ našeho podnikání mezi našimi členy zcela minimální podporu,“ řekl tajemník Unie filmových distributorů Jaroslav Pecka.

Až 98 procent podnikatelů minulý týden ohlášený záměr vlády nepovažuje za funkční a spravedlivý. Většina podnikatelů za efektivní podporu označila variantu, kdy stát kompenzuje určité procento z obratu, kterého dosáhli v předkrizové době.

Podnikatelé připouští i možnost, že by podpora byla odvozená od poklesu obratu, a to mezi srovnatelným krizovým obdobím a předkrizovým obdobím. Pro tuto možnost se vyjádřila asi pětina účastníků šetření.

Celkem na anketu odpovědělo 1 274 respondentů z 8 vybraných v Hospodářské komoře začleněných i spolupracujících společenstev nejvíce postižených dopady vládními preventivními opatřeními proti šíření onemocnění covid-19.

Aktuální data poskytli členové Asociace hotelů a restaurací, České komory fitness, Svazu obchodu a cestovního ruchu, Potravinářské komory, Asociace prádelen a čistíren, České barmanské asociace, České eventová asociace a Unie filmových distributorů.

Na anketu odpovídaly mikro, malé, střední, ale i velké podniky. Šetření probíhalo od 12. února do 16. února. (pel)