Zaměstnanost v Česku zachraňují cizinci. Podle dat ČSÚ tvoří 15 procent všech zaměstnaných v tuzemsku. (Ilustrační foto)

Počet přistěhovalců pracujících v České republice se za posledních 10 let ztrojnásobil. Cizinci tvoří 15 procent všech zaměstnanců, ukázala data Českého statistického úřadu (ČSÚ). Loňská krize vyvolaná pandemií koronaviru příval zabrzdila, ale jen dočasně. 

„Bez cizinců by zaměstnanost v Česku v posledních letech vůbec nerostla. Podíl cizinců na celkovém počtu zaměstnanců se zvýšil z 5,5 procenta v roce 2010 na 14,7 procenta v roce 2019,“ řekl Dalibor Holý, ředitel odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí ČSÚ.

Za poslední desetiletí se podle úřadu v Česku počet obyvatel s cizím státním občanstvím rychle zvyšoval. Koncem roku 2019 dosáhl hodnoty téměř 600 tisíc.

„Počet cizinců s trvalým pobytem rostl plynule a od roku 2006 se více než zdvojnásobil. Naproti tomu přechodné pobyty, které jsou spojené s ekonomickými cykly, začaly po propadu během ekonomické krize opětovně významněji narůstat až od roku 2015,“ okomentovala dlouhodobý vývoj Jarmila Marešová, expertka ČSÚ na mezinárodní migraci.

Zahraniční pracovníci hrají na českém trhu práce důležitou roli, zejména v některých odvětvích hospodářství. Podle údajů MPSV a MPO dosáhl počet cizinců zaměstnaných v ČR koncem roku 2019 celkem 715 651 tisíc osob.

Podíl cizinců s přechodným pobytem je výrazně vyšší mezi cizinci ze zemí EU a v roce 2019 dosáhl 62 procent.

Naopak v případě tzv. třetizemců jich 59 procent má v Česku trvalý pobyt. Mezi nejvíce zastoupené skupiny z hlediska státního občanství patří občané Ukrajiny (145 tisíc), Slovenska (121 tisíc) a Vietnamu (62 tisíc).

„Občané Ukrajiny, Slovenska a Vietnamu tvoří 55,3 procenta z celkového počtu cizinců s povoleným pobytem v České republice,“ uvedl Marek Rojíček, předseda Českého statistického úřadu.

Na dalších místech následují Rusové, Poláci, Němci, Bulhaři a Rumuni

Loňská krize vyvolaná pandemií koronaviru příval cizinců zabrzdila, ale jen dočasně. Ke konci června roku 2020 bylo registrováno celkem 602,5 tisíce cizinců v postavení zaměstnanců, tj. zhruba o 20 tisíc méně než koncem roku 2019.

„Ve stavebnictví, kde Češi přestávali pracovat, se počet cizinců zvýšil až na 58 tisíc osob v roce 2019 a dosáhl podílu 28 procent. Naopak v první polovině roku 2020 cizinci ze stavebnictví odcházeli, a jejich podíl se o 1,4 procentního bodu meziročně snížil,“ vysvětlil Holý.