Vládní dluh ČR stoupl ve 3. čtvrtletí 2020 už 2,17 bilionu korun.

Vládní dluh České republiky stoupl ve 3. čtvrtletí roku 2020 meziročně o 386,4 miliardy na 2,1709 bilionu korun. Saldo hospodaření sektoru vládních institucí dosáhlo schodku 42,2 miliardy korun, což představovalo 2,9 procenta HDP. Příjmy sektoru vládních institucí dosáhly 40,7 procenta HDP, zatímco výdaje 43,6 procenta HDP. Míra zadlužení sektoru vládních institucí vzrostla meziročně na 38,4 procenta HDP.

Vyplynulo to z dat zveřejněných Českým statistickým úřadem (ČSÚ).

„Saldo hospodaření vládních institucí bylo i ve 3. čtvrtletí ovlivněno mimořádnými opatřeními a skončilo v deficitu 42,2 miliard korun. Meziroční narůst výdajů o 8,6 procenta byl způsoben zejména vyššími transfery podnikatelským subjektům a vyplacenými sociálními dávkami. Naopak věcné výdaje klesly o téměř 6 procent,” sdělil ředitel odboru vládních a finančních účtů ČSÚ Petr Musil.

Saldo hospodaření vládních institucí po očištění o sezónní a kalendářní vlivy skončilo v deficitu 63,3 miliardy korun, který odpovídal 4,4 procenta HDP.

Mezičtvrtletně se zlepšilo saldo hospodaření o 18,6 miliardy korun. Vývoj salda hospodaření vládních institucí očištěného o sezónní a kalendářní vlivy ilustruje následující graf.

Celkové příjmy sektoru vládních institucí klesly meziročně o 1,3 procenta. Na meziročním poklesu příjmů se podílelo zejména snížení příjmů z běžných transferů o 8,7 procenta na 11,7 miliardy korun, důchodů z vlastnictví o 7,5 procenta na 5,9 miliardy korun a daní z výroby a dovozu o 4,5 procenta na 172,1 miliardy korun.

Naopak nejvíce vzrostly příjmy z kapitálových transferů o 6,3 procenta na 13,3 miliardy korun a daně z příjmů o 2,2 procenta na 124,8 miliardy korun.

Celkové výdaje vládních institucí vzrostly meziročně o 8,6 procenta. Nejvíce vzrostly kapitálové transfery o 133,1 procenta na 12,3 miliardy korun, zaplacené běžné daně o 35,7 procenta na 0,9 miliardy korun, dotace o 22,9 procenta na 39,4 miliardy korun a sociální dávky o 14,4 procenta na 249,5 miliardy korun.

Pokles byl zaznamenán u ostatních běžných transferů o 17,3 procenta na 19,7 miliardy korun a mezispotřeby o 5,9 procenta na 79 miliard korun. (pel)