Další únik chemikálií do řeky Bečvy. Na místě jsou znovu hlášeny uhynulé ryby i pěna na hladině.

Už počtvrté za 2 měsíce unikly do řeky Bečvy chemikálie. Na zasaženém místě znovu umírají ryby a na hladině řeky je opět pěna, stejně jako v předchozích dvou případech. 

Informovala o tom radnice Valašského Meziříčí. Informace následné médiím potvrdili hasiči i Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP).

„Ve středu 2. prosince došlo v místní části Juřinka k úniku dosud neznámé látky do řeky Bečvy a to z výpusti pod mostem na pravém břehu řeky, která vede z areálu bývalé Tesly Rožnov pod Radhoštěm. Na místě zasahuje Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, který zde také provedl odběr vzorků,“ uvedl Jakub Mikuš, mluvčí města.

Doplnil dále, že na základě spolupráce s vodoprávním úřadem při odboru životního prostředí města Valašské Meziříčí byla o této události informována Policie ČR a správce toku, kterým je Povodí Moravy.

Radnice ve Valašském Meziříčí navíc vyzvala na sociálních sítích obyvatele, aby až do odvolání do řeky nevstupovali, nekoupali tam zvířata a ani neodebírali vodu od mostu do místní části Juřinka směrem dále po toku řeky.

VINÍK NEZNÁMÝ

Jedná se o čtvrtý únik chemikálií do řeky Bečvy za poslední 2 měsíce.

V září Bečvu otrávil kyanid. Ekologická havárie byla nahlášena v neděli 20. září mezi Choryní a Hranicemi na Moravě v Bečvě. Do kafilerie tehdy odvezli rybáři více než 40 tun otrávených ryb.

Podezření tehdy padlo také na chemičku DEZA, která spadá pod společnost Agrofert, a navíc se nachází nedaleko místa prvního výskytu.

Podnik ihned popřel, že by znečištění pocházelo od něj. A následně na to ji vyloučila jako možného původce havárie i Česká inspekce životního prostředí. Výsledky rozborů vody, podle kterých ryby otrávil kyanid, přitom byly oznámeny až za další 2 dny.

Jen o měsíc později, 27. října, z výpusti, která přivádí odpady z továrního areálu v Rožnově pod Radhoštěm, vytekl do řeky saponát s nadlimitními vzorky niklu.

Nikl sice není pro člověka významně toxický, ale patří mezi potenciální karcinogeny, a je rozšířeným kožním alergenem.

A 24. listopadu se v řece znovu objevila pěna, stejně jako v předchozím případě o měsíc dříve.

Výsledky rozborů vody, které v místě vyústění odpadních vod z areálu Tesla Rožnov ve Valašském Meziříčí-Juřince odebrali inspektoři ČIŽP, prokázaly zvýšené množství dusitanového dusíku. Stejné výsledky rozborů odebraných vzorků potvrdil i Vodoprávní úřad Valašské Meziříčí.

Dusitany vznikají ve vodách při biochemické oxidaci amoniakálního dusíku. Z toho důvodu patří mezi významné indikátory znečištění přírodních vod.

Dusitany u ryb pronikají do krevní plazmy, dále do červených krvinek, kde se vážou na barvivo hemoglobin, což se projevuje hnědým zbarvením krve a žaber a současně se snižuje kapacita krve pro transport kyslíku.

HAVÁRIE V PODNIKU DEZA

Deník Referendum navíc tento týden přišel s odhalením, že v podniku DEZA, který od počátku jakékoliv zavinění popíral, v den prvního incidentu 20. září došlo k havárii. Svá tvrzení opírá o slova zaměstnance, který měl údajný incident v chemičce způsobit.

K havárii došlo v noci před otravou řeky v části, kde se má vyrábět fenol. Konkrétně v kaustifikační jednotce určené k výrobě louhu.

Zmíněný zaměstnanec zapnul ohřev toxické směsi a poté měl usnout. Směs se ale přehřála, takže začala vřít a stříkat ven z reaktoru. Dostala se až za obrubník havarijní jímky přímo na silnici, odkud ji ranní směna spláchla do dešťové kanalizace.

Že k události došlo, později potvrdil i mluvčí Agrofertu Karel Hanzelka. Jednalo se však údajně o provozní událost, která prý nemohla být příčinou otravy ryb v Bečvě. Podnik dál trvá na tom, že DEZA není a ani nemohla být viníkem ekologické havárie.

REZIGNACE BRABCE

Starostové a nezávislí (STAN) vyzvali 1. prosince v Poslanecké sněmovně ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO) kvůli otravě řeky Bečvy k odstoupení.

Podle místopředsedy Starostů Petra Gazdíka ministr „selhal, nebo kryje soukromou firmu“.

„Od. 20. 9. máme 3 potvrzené úniky škodlivin do Bečvy z areálu Tesly Rožnov – kyanidy, nikl a dusitany. První případ nadále vyšetřuje policie. Kvůli 2. a 3. úniku již vede správní řízení úřad v Rožnově pod Radhoštěm se dvěma firmami. Vzorky z dneška jsou aktuálně v laboratořích,“ napsal Brabec dnes na Twitter.

Doplnil, že vedle vyšetřování otravy Bečvy ze strany Policie ČR udělala Česká inspekce životního prostředí dosud na 30 šetření a do dnešního dne zahájila kontroly v 15 firmách, včetně kontroly v areálu Tesla Rožnov i ve společnosti DEZA. (pel)

Gazdík vypsal odměnu 100 tisíc Kč za viníka znečištění Bečvy. Brabec slíbil seznam výpustí

Potřetí za 2 měsíce: Do řeky Bečvy u Valmezu znovu unikly chemikálie

Ekologická havárie: Stát nabídl kompenzace rybářům za otrávené ryby kyanidem v Bečvě