Trh investičního životní pojištění v Česku je stabilní. Před koncem roku pojišťovny evidují skoro 2,9 milionu smluv. (Ilustrační foto)

Nebývale stabilní období zažívá trh investičního životního pojištění. Zatímco v roce 2007 tuzemské pojišťovny se svými klienty uzavřeli necelých 900 tisíc smluv, o deset let později se jejich počet zvýšil o rovné dva miliony. A podobné číslo odhaduje Česká asociace pojišťoven i letos. Téměř 2,9 milionů smluv eviduje asociace již ke konci října 2020 a tvoří více než 57 procent ze všech smluv životního pojištění.

„Celkově se životní pojištění po několika letech stagnace vrátilo k růstu a předepsané pojistné se loni meziročně zvýšilo o 2,3 procenta na 45,1 miliardy korun,“ uvedl prezident České asociace pojišťoven Martin Diviš.

Klienti méně mění své smlouvy a nově uzavřené jim platí na delší dobu, stejný trend očekává asociace také pro letošní rok. Stále oblíbené jsou i produkty s investiční složkou, u kterých jsou klienti pojištěni a zároveň investují v dostatečně dlouhém horizontu, aby mohli popřemýšlet, jak použijí získané výnosy.

Investiční životní pojištění se však loni stalo předmětem debaty, zda má stát zachovat současnou podporu pomocí daňových odečtů. Někteří poslanci dokonce navrhli, aby se úplně zrušila zhruba půl miliardová podpora, kterou stát na tento typ produktu vynakládá a aby směřovala na jiný typ dostupnějšího a přehlednějšího spoření.

Zrušení podpory by ale podle analytiků mohlo vést k tomu, že produkt celkově zanikne, protože právě díky čerpání státní podpory si klienti toto pojištění sjednávají.

„Produkt investičního životního pojištění se na českém trhu vyskytuje už řadu let a je charakteristický zejména svou dlouhodobostí. Smlouva investičního životního pojištění je proto koncipována tak, aby trvala až několik desítek let. Jakákoli předčasná ukončení proto mohou být pro spotřebitele velmi nevýhodná,“ vysvětlil advokát Ladislav Drha, který se specializuje na finanční právo.

Od začátku letošního roku někteří poslanci také upozorňují na údajné manipulace pojišťoven s výnosy spotřebitelů. Podle spolku Podvedení klienti některé pojišťovny svým klientům úmyslně krátily výplaty plnění. Někteří z nich se proto obrátili na soudy a tzv. finančního arbitra.

Právě ten však v mnoha případech rozhodl ve prospěch pojišťoven, na stranu pojišťoven se postavil i Nejvyšší soud, když odmítl dovolání podané klientem spojeným se spolkem Podvedených klientů.

„Spotřebitelé si mnohdy neuvědomují, že zneplatnění pojistné smlouvy jim může přinést další závažná rizika. Nejčastěji se bude jednat o povinnost dodanit čerpaná daňová zvýhodnění. Doporučuji proto spotřebitelům, aby byli obezřetní a vždy se poradili s nezávislým advokátem, než se rozhodnou věc řešit soudně,“ dodal Drha.

Investiční životní pojištění začaly pojišťovny nabízet poprvé v roce 2002. Skládá se ze dvou složek – pojistné a investiční. Pojistná složka by měla převažovat, aby životní pojištění sloužilo především jako pojistná ochrana. V rámci investiční (rezervotvorné) složky se investuje do „podkladových aktiv“ (v zásadě jako v podílových fondech), návratnost investice však může být i nulová. (sfr)